Chep'den doğa dostu palet kullanımı

CHEP Türkiye Genel Müdürü Ralf Paetzold ve Kurumsal İletişim Müdürü Serhat Enyüce perakende.org okuyucuları için sorularımızı yanıtladı

Chep'den doğa dostu palet kullanımı

Röportaj: Mert MATARACI 

Türkiye'de FMCG sektörünün özellikle sizi tercih etmesinin sebebi nedir?

 

CHEP olarak sadece bir ekipman tedarikçisi olmanın çok ötesinde tedarik zincirinin her aşamasını baştan sona bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirerek iş ortaklarımıza 360 derece tedarik zinciri çözümleri sunuyoruz. Yalnızca üretim hatlarında değil, hammadde taşınmasından ürünlerin mağazaya teslimine kadar Türkiye’nin her yerine ulaştırdığımız dayanıklı, kaliteli ve standart ekipmanlarımızla verimliliği artırıyoruz.

 

2009 yılından bu yana Türkiye pazarında hizmet veren bir firma olarak, paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı sürdürülebilir iş modelimizle FMCG sektörünün tedarik zincirine yönelik akılcı çözümler sunuyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyon paletlik dolaşım ağı ve farklı illerde konumlandırılmış 16 servis merkezimizle hizmet veriyoruz.

 

Kiralanarak yeniden kullanılan her bir CHEP paleti ile iş ortaklarımızın daha akıllı, daha uygun maliyetli, daha sürdürülebilir bir tedarik zincirine sahip olmasını sağlıyoruz. İş ortaklarımızın ihtiyaçlarına uygun çeşitli ekipmanlar sağlamanın yanı sıra onların tedarik zincirlerindeki CHEP harici ekipmanların söz konusu olduğu durumları da düzene sokarak, bu ekipmanları mümkün olduğunca etkin şekilde konumlandırıyoruz. 

 

Paylaşım ekonomisini öne çıkardığımız kiralama sistemiyle ihtiyaç duyulan adette paleti azami 72 saatte Türkiye’nin her noktasına ulaştırıyoruz. CHEP paletlerini kiralayıp yeniden kullanmayı tercih eden müşterilerimizin depolama ve nakliye süreçlerini optimize ediyor, palet toplama ve onarma masraflarını ortadan kaldırıyor ve kaliteli ekipmanlarımızla taşınan ürünlerin zarar görme riskini en aza indiriyoruz.  Aynı zamanda CHEP’in yeşil ve döngüsel ekipman yönetim modeline geçmelerini sağlayarak çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyoruz.

 

Örneklendirmek gerekirse, otomatik üretim bandı palet yüzünden durduğu zaman üreticinin çok büyük kayıpları oluyor. Palet standartlara uygun olmazsa o süreç duruyor. Banttan tekrar paletin alınması ve yenisinin koyulması büyük zorluk. Standart bir palet olmazsa yüklediğiniz, deponuza kaldırıp beklemeye aldığınız paletler kırılabiliyor. Bu yüzden biz yüksek standartlı ve kaliteli palet üretiyor, müşterilerimizin tedarik zincirini kolaylaştırıyoruz. Örneğin; tarlada 1 TL olan domates, markete 5 TL’ye geliyor. Tedarik zincirindeki bu verimsizlikler tüketiciye fiyat artışı olarak yansıyor. Bizim iş modelimizin ise daha yapıcı ve maliyetleri düşürücü etkisi oluyor. Objektif gözle baktığımızda herkesin önceliği çevreye saygılı ürünler üretmek. CHEP paletleri de çevresel standartlara uygunluğu ve kalitesiyle hem tüketiciye hem de üreticiye kolaylık sağlıyor.

 

AR-GE çalışmalarından da bahsedebilir misiniz ne gibi geliştirmeler yapılıyor?

 

CHEP olarak, paleti takip etme sistemi geliştiriyoruz. Silikon Vadisi’ndeki şirketimiz BXB Dijital tarafından geliştirilen bir takip cihazını Türkiye’deki paletlerimize monte etmeye başladık. Paletlerin üzerine yerleştirdiğimiz takip cihazlarının bir kimlik numarası var ve bunun sayesinde gönderdiğimiz paletlerin nereye gittiğini takip edebiliyoruz.

 

Ayrıca müşterilerimizin tedarik zincirini gözden geçirmelerini, gönderdikleri ürünlerin ne kadar, nerede beklediğini kontrol etmelerini sağlıyoruz. Böylece alınan bilgi ile müşterilerimiz kendi tedarik zincirlerini geliştirmeye çalışıyor. Biz bir havuz yönetiyoruz ve ürünlerimiz tahta palet, plastik palet, katlanabilir konteyner ve plastik kasalardan oluşuyor. Bunun yanında çok büyük bir bilgi ağını da yönettiğimizi söyleyebiliriz.

 

Bu ağı müşterilerimizin avantajına çevirmek, bilgileri toplayıp sunmak için de yatırım yapıyoruz. Baktığınızda tahta ve çividen oluşan bir ürün ama eklediğimiz teknolojik sistemlerle ürünün müşterilerimiz için daha faydalı olmasını sağlıyoruz. Sadece bir taşıma aracı olarak değil, kendi tedarik zincirlerindeki verimsizlikleri tespit etme ve nasıl iyileştirme yapacaklarının bilgisini de sağlıyoruz. Kısaca ikincil olarak yatırım yaptığımız alan teknoloji oluyor.

 

Sürdürülebilirlik 2020 hedeflerinizde bir değişiklik var mı?

 

CHEP olarak paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modelimizle sürdürülebilir bir değer yaratmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda doğal kaynakların sürdürülebilirliği, hammadde tasarrufu, üretim ve dağıtım sürecini yeşilleştirme, çevreci yaklaşımları yaygınlaştırma gibi çalışmalarımız bulunuyor.

 

Sürdürülebilirlik stratejimizi “Daha İyi İş Modelleri, ‘Daha İyi Bir Gezegen’ ve ‘Daha İyi Toplumlar’” olmak üzere 3 ana girişim çerçevesinde şekillendiriyoruz. “Daha İyi Bir Gezegen” girişimimiz kapsamında tüm değer zincirimiz boyunca sıfır orman tahribatı, sıfır karbon emisyonu ve sıfır atık hedefleri için azimle çalışıyoruz. Sorumlu kaynak tedariki ilkesi kapsamında kerestelerimizi Orman Güvenlik Kurulu (FSC) ve Orman Sertifikasyonu Destekleme Programı (PEFC) tarafından sürdürülebilir olduğu kanıtlanmış ormanlardan elde ediyoruz. Şu anda kereste üretimimizin tamamını Türkiye’deki bu iki sertifikaya sahip ormanlardan elde ediyoruz.

 

Geçtiğimiz yıl CHEP paletleri, kalite standartlarındaki sürekliliği sayesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan “TS EN ISO 18613” standardı testlerinden başarıyla geçti.   Türkiye’de yerli tedarikçiler tarafından yerli hammadde kullanılarak üretilen CHEP paletlerinin tamamen ticari ormanlardan elde edilmesi, düzenli bakım ve onarımdan geçirilerek tekrar hizmete sunulması kalite sürekliliğini sağlayan ve çevresel performansını yükselten en önemli kriterler arasında yer alıyor.

 

Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı sürdürülebilir iş modelimiz doğrultusunda 2018 yılında 1,7 milyon ağaç kurtarıldı, karbon salınımı 2,6 milyon ton azaltıldı, 1,4 milyon ton atık oluşumu, 4 bin 719 ton gıdanın çöp olması ve 4 bin 100 megalitre su israfı engellendi.

 

Nakliye İşbirliği uygulaması hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?

 

Müşterilerimizin tedarik zincirini daha yalın ve verimli hale getirmek için ‘Nakliye İş Birliği’ programıyla hizmet veriyoruz. Ekipman yönetimindeki uzmanlığımız ve bu program kapsamında kullandığımız özel yazılım sayesinde tüm tedarik zinciri boyunca müşterilerin teslimat rotalarını analiz ediyor ve ekipman toplama noktalarıyla kesiştiği hatlarda tır kapasitesinin paylaşılması için bir uygulama planı hazırlıyoruz. Müşteriler, tırların boşa dönmesi yerine ürünlerini sevk ettiği perakendeciler ve bayilerde boşa çıkan CHEP paletlerini teslim alarak CHEP servis merkezine ulaştırıyor.

 

Bu program ile gereksiz mesafeleri ve tek yönlü sevkiyatları minimuma indirerek maliyetleri düşürüyor, CO2 emisyonlarını azaltıyoruz. Standart ebatlardaki kaliteli ekipmanlarımızla daha akıcı yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesini, tır seferlerinin azaltılmasını böylece zamandan ve paradan önemli derecede tasarruf edilmesini sağlıyoruz.

 

Bakım konusunu biraz açıklar mısınız? Alıp tamir ettiğiniz bu süreç nasıl işliyor?

 

Tedarik Zinciri Yönetimi, bir şirketin en önemli iş süreçleri arasında yer alıyor. Bu zincirin her halkasının birbirini düzenli bir biçimde izlemesi, temel evrelerinin iyi kavranması ve hakim olunması gerekiyor. Boyutu ve geometrisi standart olmayan paletler üretim hatlarında aksamalara neden oluyor. Tedarik zinciri süreçlerinde ürün hasarını azaltmak verimliliğin artmasında büyük rol oynuyor.

 

CHEP olarak, düzenli bakım ve onarım ile kırılmalara karşı ekstra dayanıklı olan standart paletlerimiz ile otomasyon sistemlerini ve tedarik zincirlerini verimli hale getiriyoruz. Uygun spesifikasyonlara göre üretilip muhafaza edilen CHEP paletleri sayesinde elleçleme için daha az zaman harcanıyor. Devrilen paletler nedeniyle iş süreçlerinin durma noktasına gelme sorunu ortadan kaldırmak için paletlerimizi standart yük kapasitelerinde test ediyor, uzun süreli kullanım sonrasında oluşan devrilme riskini minimum seviyeye indiriyoruz.

 

Kiralanan paletlerimizi yeniden kullanıma sunmadan önce düzenli olarak inceleyip onarıyoruz. Servis merkezlerinde uyguladığımız test programıyla darbe, basınç, titreşim ve çevre simülasyonlarından geçirerek palette ve üründe hasar riskini minimum seviyeye indiriyor, dökülme ve kirlenmenin oluşmasını engelliyor, ürünlerin yeniden paketlenme süreçlerini ortadan kaldırıyoruz. Ayrıca gıda hijyeni ve benzeri alanlardaki spesifik gereksinimleri karşılamak için özel işlem ve iyileştirme süreçlerinden geçiyor, onları hijyen ve benzeri alanlardaki ihtiyaçlara göre uygun hale getiriyoruz. Böylece ürünlerin tedarik zinciri sürecinde güvenli, sorunsuz ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayarak beyaz paletlerde oluşan yüzde 4,1’lik ürün hasarını CHEP paletleriyle yüzde 0,16’ya kadar düşüyoruz.

 

Ürünlerinizde CO2 seviyesinin azlığı dikkat çekiyor. Peki bu durum paletlerin dayanıklılığını etkiliyor mu?

 

Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modelimiz kapsamında ekipmanlarımızı düzenli bakım ve onarımdan geçirerek kırılmalara karşı ekstra dayanıklı hale getiriyor, tedarik zincirindeki malzeme taşıma verimliliğini artırıyoruz. Sürdürülebilirlik girişimlerimiz doğrultusunda da halihazırda döngüsel ekonomiye dahil olan iş modelimizin olumlu etkilerini daha da artırmayı hedefliyoruz.

 

“Daha İyi İş Modelleri” girişimimizle amacımız daha sürdürülebilir tedarik zincirleri yaratmak. İş modelimizi tercih eden ortaklarımızla doğal kaynaklara olan ihtiyacın azalmasını sağlıyor, Nakliye İşbirliği projeleri kapsamında çevresel performansın yükseltilmesine yardımcı oluyor, yenilikçi çözümlerimizle tedarik zincirlerini sürdürülebilir kılıyoruz. Böylece iş ortaklarımızın her seferde karbon emisyonlarını azaltıyor, atık oluşumunu engelliyor ve doğal kaynakların korunmasını sağlıyoruz.

 

Daha önce bahsettiğimiz gibi “Daha İyi Bir Gezegen” girişimimiz kapsamında da tüm değer zincirimiz boyunca sıfır orman tahribatı, sıfır karbon emisyonu ve sıfır atık hedefleri için çalışıyoruz. Yenilebilir sorumlu kaynak tedariki anlayışımız ve enerji verimliliği yatırımlarımızla doğal kaynakları ve atık sindirme kapasitesi sınırlı olan dünya üzerindeki baskıları azaltıyoruz. 

Aynı zamanda plastik çeyrek paletlerimiz dünyanın ilk karbonsuz paletleri olarak dikkat çekiyor. Karbon kredileri tedarikçisi Natural Capital Partners ile 2012 yılından beri kurulan iş birliği kapsamında çeyrek paletlerimizin saldığı CO2 emisyonlarını yeniden ağaçlandırma projeleri ile dengeleniyor.

 

CHEP IOT ve big data konusunda çeşitli çalışmalarla verimliliği arttırmayı planlıyormuş. Bu konu hakkında nasıl çalışmalar yapıyorsunuz bilgi verebilir misiniz?

 

CHEP olarak Brambles’ın kurduğu BXB Dijital aracılığıyla “Büyük Veri”ye dayalı iş zekası uygulamaları ve “Nesnelerin İnterneti” teknolojisine yatırım yaparak sektördeki dijital dönüşüme öncülük ediyoruz. Amacımız fiziksel ekipmanlarımızı dijital çözümlerle donatarak daha bağlı, akıllı ve verimli tedarik zincirleri yaratmak. Çalışmalarımızı iki ana konu üzerinde şekillendiriyoruz. Tedarik zincirleri boyunca ekipmanlarımızın ve taşıdığımız ürünlerin 360 derece görünürlüğünü sağlamak ve ürünlerin sıcaklığı ile varış yerlerine olan mesafeleri gibi gerçek zamanlı anlamlı veriler elde etmek.

 

Endüstri 4.0 çerçevesinde, paletlerin nasıl akıllı hale getirileceği üzerine çalışıyoruz. Bu sayede, paletlerimize sensör takıp nerede olduğunu görebilecek, sıcaklık sensörü ile gıda sektöründe soğuk zincirin kırılıp kırılmadığını takip edebilecek, yakınlık sensörüyle ise mağazadaki tüketiciler, ürünün yanından geçerken cep telefonlarına kampanya bildirimleri alabilecek. Bunlara ek olarak, ağırlık sensörüyle de paletlerin üstünde ne kadar ürün kaldığı, bu ürünlerin ne kadar zamanda satıldığı gibi birçok istatiksel veriye ulaşabilecek.

 

Bu doğrultuda perakende teşhir çözümlerimizden olan plastik çeyrek paletlerimize beaconlar taktık. Böylece üretici, ürünlerinin zamanında ve istenilen yere yerleştirildiğinden emin olabiliyor, perakendeci stokları anlık olarak takip edebiliyor, çok satılan ürünlerde ise stoksuz kalma durumu azaltılıyor. Beaconlar, bir mobil uygulamayla entegre bir şekilde çalışıyor ve müşterilere ürünün yanına yaklaştığında anlık indirim/kampanya bildirimleri iletiliyor. Böylece bireyselleştirilmiş hedefli iletişim yapılarak hızlı ve pratik bir şekilde tüketicilerin bu kampanyalardan kasada yararlanması sağlanıyor.

 

Öte yandan ekipman yönetimindeki uzmanlığımız ve bu alanda kullandığımız özel yazılımlar sayesinde müşterilerimiz, çevrimiçi platformlarımız üzerinden fatura takiplerini, sipariş ve veri yönetimlerini zaman ve enerji harcamadan hızlıca yapabiliyorlar. Özellikle Elektronik Veri Değişimi (EDI) entegrasyonu ile ekipman siparişi ve deklarasyon yönetiminin otomatik olarak yapılmasını sağlıyor, verilerin doğrulunu artıyor ve operasyonel yükü azaltıyoruz.

 

2019 yılı sizin için nasıl geçti? 2020 beklentiniz ve sektörel değerlendirmeniz nedir?

 

2019 herkes için zor bir yıl oldu. Paletlerimizin bizim dışımızda bahsettiğimiz zincirin dışına çıkmaya başladığının ve ticaretinin yapıldığını gözlemledik. Biz de bunu kontrol etmek zorunda kaldık. 2020’de tedarik zincirimizi daha kontrollü bir hale alıp daha fazla büyümeyi hedefliyoruz. Öte yandan CHEP olarak Türkiye’de müşterilerimizle birlikte büyüme hedefimiz her zaman bulunuyor. Paletlerimizin - varlıklarımızın haksız ticaretinin yapılması bu sisteme zarar veriyor. Bu yüzden kendi havuzumuzun ve kendi öz varlıklarımızın kontrolüyle birlikte mülkiyet hakkımızın daha sağlıklı olmasıyla daha hızlı büyüyeceğimize inanıyoruz.

 

Hedeflerimizden birinin yarım palet ve plastik çeyrek paletler ile atılım yapmak olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu paletler promosyon için marketlerin girişlerinde, köşelerde müşterilerin ulaşabileceği yerlere konulduğunda çok etkili oluyor. Bazı markalarla bunu Türkiye’de denedik ve çok başarılı sonuçlar elde ettik. Satışlarda ciddi artışlar oldu. Günümüzde yeni gittiğimiz sistemde hızlı tüketimin arttığını ve market ölçülerinin küçülmeye başladığını göz önünde bulundurduğumuzda paletlerimizin çok etkili olacağını düşünüyoruz.

 

Perakende sektörünün nabzının attığı GPD organizasyonunu değerlendirip,  2020’de katılacağınız etkinlikler hakkında bilgi alabilir miyiz?

 

CHEP olarak GPD üyesiyiz. Burada da çok büyük zincir marketler var. Biz bu zincir marketlere de destek veriyor, kendi iş modellerinde onlara artı bir değer yaratmaya çalışıyoruz. 

Ayrıca, CHEP’in dünya çapında sürdürülebilirlik ile ilgili stratejilerini sağlayan sürdürülebilirlik direktörümüz Dr. Juan José Freijo,  ürünlerimizin ve şirket yapımızın tamamen hitap ettiği Sürdürülebilir Gıda Konferansı’n da konuşmacı olarak yer aldı. Sürdürülebilir kaynakların verimli kullanılması her zaman konuşulan bir konu. Bahsettiğimiz gibi Türkiye’den bağımsız olarak CHEP’in ana hedeflerinden biri çevreye ve doğaya duyarlı bir iş modeli sunmak ve daha verimli iş modelleri yaratmak. Yaptığımız işlerin her adımında bunları önceliklendiriyoruz. 

 

GS1 standartlarını sağlamak için üreticiler, zincirler ve bizler bir araya gelmeliyiz. CHEP olarak bu standartların kullanılmasını destekliyoruz. Avrupa’ya baktığınız zaman standartlar çok yüksek seviyede uygulanıyor ve takip ediliyor. TSE kurumuna bakarsanız paletlerin belli bir standartı, çizgileri ve ölçüleri var. Avrupa standartlarına da uygun ama takip edilmiyor. Standartlara uyulması ve standartların oluşturulması konusunda Türkiye’deki en büyük destekçilerden biri olacağız. Tabiki sadece bizim değil pazardaki tüm oyuncuların birlikte hareket etmesiyle bu mümkün olacak.

 

CHEP’in Türkiye’ye yatırım yapıyor olması çok önemli, çünkü CHEP dünyada her ülkeye yatırım yapmıyor. Türkiye pazarına ve ülkenin geleceğine güvenip; üretimi, sanayiyi ve ihracatı destekleyici bir yatırım yapıyor. Türkiye kaynaklarını kullanarak yerli üretimle birlikte büyük bir istihdam yaratıyor.