"BİST Sürdürülebilirlik Endeksi"nin yeni üyesi Tat Gıda

Tat Gıda, Borsa İstanbul’un yaptığı incelemeyle oluşturduğu “BİST Sürdürülebilirlik Endeksi"nde yer alan 43 şirketten biri oldu

"BİST Sürdürülebilirlik Endeksi"nin yeni üyesi Tat Gıda

Koç Topluluğu şirketlerinden Tat Gıda, Borsa İstanbul’un şirketlerin kurumsal şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik konularında başarısına göre yer almalarını sağladığı BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne katıldı.


Kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst düzeyde olan 43 şirket arasında tarafsız bağımsız kriterlerle ölçümlenerek, ‘BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye hak kazanan Tat Gıda’nın yer aldığı endeks, şirketlerin, küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi, su kaynaklarının azalması, sağlık, güvenlik, istihdam gibi Türkiye ve dünya için önemli olan sürdürülebilirliğe ilişkin konulara nasıl yaklaştıklarını ortaya koyuyor. Endeks ayrıca, faaliyet ve kararlarının bağımsız bir gözle değerlendirilmesini sağlıyor. 


BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, bağımsız kriterlerle ölçümlenerek şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim sorumluluklarını ve bunların performanslarını kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmasını baz alıyor.