Bir ERP başarı hikayesi: Nebim - İpekyol

Sadece bir ERP projesi olarak değil, çağdaş perakende yaklaşımının yeni nesil kodları hakkında da ipuçları barındıran İpekyol - Nebim işbirliği, sektörün bilişim teknolojileriyle ivme kazanması açısından da önemli bir yere sahip. Perakendeci, toptancı ve üretici firmalara yönelik kurumsal kaynak planlama çözümleriyle sektörün lider yerli yazılım şirketi konumunda olan “Nebim”, başarı hikayelerine bir yenisini daha ekledi. Hazır giyim sektörünün ileri gelen markalarından İpekyol, “Nebim V3 ERP” çözümünü tercih etti

Bir ERP başarı hikayesi: Nebim - İpekyol

İpekyol, yedi ay gibi kısa bir süre içerisinde Nebim V3’ün canlı kullanımına geçti. Mayıs 2011’de başlayan ERP projesinin ilk safhası olarak, Ekim 2011’de İpekyol’un 120 mağazası Nebim V3 POS kullanımına başladı. Daha sonra, 1 Ocak 2012’de, Nebim V3 ERP’nin diğer uygulamalarının da canlı kullanımına geçildi.

Perakende sektörü büyüyecek
İpekyol Genel Müdürü Uğur Ayaydın, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Türkiye’deki toplam perakende pazarının büyümesine devam edeceği açıktır. İpekyol olarak teknolojiyi; ‘Verimlilik, Gelecek ve Fark’ olarak tanımlıyoruz. Nebim ile gerçekleştirdiğimiz ERP değişim süreci kapsamında, İpekyol markalarının üretim firmamızla birlikte iki şirkete dönüşme sürecini de hayata geçirdik. Her iki süreç de aynı anda tamamlanmalı idi. Tüm proje adımları elektrik tesisat sözleşmesinin değiştirilmesi adımlarına kadar detaylandırıldı ve takip edildi. Sonuç itibarıyla bu dönüşümü hiçbir aksaklık olmadan başarı ile tamamladık” dedi.

İşi tarif etmek önemli
İpekyol’un Nebim V3 geçiş sürecindeki operasyonel faaliyetleri değerlendiren İpekyol Bilgi Teknolojileri ve Lojistik Direktörü Şevket Çelikkanat ise süreci şu şekilde değerlendirdi; “Projeyi ele alma aşamasında klasik yaklaşıma sadık kalarak; mevcut durum analizi, fit-gap tespiti, kavramsal tasarım, geliştirme ve test süreçlerini takip ederek her adımda değerlendirmelerimizi yaptık. Yakın zamanda bir ERP implementasyon süreci yaşandığı için bu tecrübeyi kullanarak analiz süreç dökümanlarımızı çok önceden tasarladık ve bu bize rehber oldu. Her işte olduğu gibi öncelikler kritik iş adımlarıdır. Bizim için bunlar sırasıyla mağaza POS operasyonlarının aksamadan çalışması, sevkiyatların sorunsuz devam etmesi ve üretim operasyonumuzun devamlılığı idi. Anahtar kullanıcılar ERP projelerinde başarının gerçek anahtarıdır. ERP bir iş projesidir. Başarı da işin en iyi şekilde tariflenmesinden geçer. Yanlış tasarlanmış süreçlerin herhangi bir başka ERP ile düzeltilebilmesini beklemek de yanlıştır. Her ERP projesi ‘İŞ’i tekrar tariflemek için bir fırsat olarak görülmeli bir anlamda şirketlerin silkinmesini sağlamalıdır.”

Çelikkanat, “ERP projelerinin öncesinde şirketlerin süreçlerini mutlaka gözden geçirip bir yalınlık kazandırması gereklidir. Şirket verimliliği ancak bu şekilde arttırılabilir. Bu noktadan bakıldığında anahtar kullanıcılar da işlerini en iyi bilen ve olası tüm iyileştirmeleri de önerebilen pilot sistemi test edip uygunluğuna karar verebilecek kalifiye çalışanlardan seçilmelidir. Biz en iyi kaynaklarımızı projemizde kullandık. Onlar da büyük özveri gösterdiler. 24 kişilik bir anahtar kullanıcı ekibi projede aktif rol aldı” dedi.

Çelikkanat süreç analizleri ile ilgili test ve uygulamaların da önemine değindi: “Gerçek hayatta karşılaşılabilecek tüm olası senaryoların olabildiğince denenmesi gerekmektedir. Bu senaryoların yazılarak dokümante edilmesi test yapanlara ek yük getirir gibi görünse de çok faydalıdır. Yine de birim testlerden daha da önemlisi uçtan uca testler dediğimiz satın alma ve üretimden satışa, muhasebesine kadar bir sürecin tamamen çevrilmesidir. ‘İŞ’ budur aslında.”

Eğitim olmadan olmaz
Eğitim süreçlerine de özel önem verdiklerini ifade eden Çelikkanat, “Eğitim ve hazırlık olmadan geçişin zorluklarını azaltmak mümkün değildir. Mağazalar uzak noktalar oldukları için, merkezdeki bir kullanıcı kadar kolay destek de alamaz. Biz tüm mağazalarımızdan en az iki kişiye canlı geçiş öncesi uygulamalı eğitim verdik. Hazırladığımız notebook seti ile mağazaları ülkenin belirli bölgelerinde toplayarak bu eğitimleri gerçekleştirdik. Eğitim alan mağazalarımıza, açtığımız test ortamından, bir gün önce yaptıkları tüm POS operasyonlarını bu test ortamında da yapmalarını istedik. Uzun süre bu denemeleri yaparak sisteme alışmalarını sağlamaya çalıştık” dedi.

Operasyon süreçlerini de değerlendiren Çelikkanat, şunları aktardı: “Nebim V3 ERP yapısına eklenen ASN (Advanced Shipment Notification) ve Sevk Emri operasyonel adımları ile entegrasyon yapmak için gerekli baz oluşturuldu. Sipariş ve Rezervasyon süreçlerinde; Nebim V3’te yer alan “Ürün Tahsisat” uygulamasını kullanıyoruz. Bu yapı ile ilk dağıtımı ve günlük ürün tamamlama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Nebim V3’teki “Ürün Tahsisat” uygulamasının en önemli özelliği, bizim istediğimiz tahsisat kuralları ile özelleştirilebilmesi. Miroglio sistemi ile Nebim V3 arasında bir entegrasyon kurarak tüm satış operasyonel verilerimizi aktarıyoruz. Miroglio’nun standartlarına uygun şekilde raporlamalarımızı hazırlıyoruz. Burada önemli olan nokta maliyetlendirmenin yapılması, hızla finansal dönem kapamalarının gerçekleştirilebilmesidir ki Nebim V3 ile bunu daha hızlı yapıyoruz. Maliyet merkezlerine göre analizler de birlikte geliştirdiğimiz ve 1 Ocak’ta kullanıma aldığımız önemli bir yapı oldu. ERP yapısı denetlenebilir açık bir yapı olduğu için her türlü denetimde de bize kolaylık sağlıyor. Fabrikada tüm üretim noktalarında barkodlu olarak üretim takibi yapmaktayız. Operasyonel verimlilik dataları aynı zamanda gerçekleşen maliyetlerin hesaplanmasında da kullanılmakta ve gerçekleşen adam saat sürelerine göre üretim maliyetleri yansıtılmaktadır. Özellikle üretim emirleri tek iş emri ile tüm renk bedenleri birlikte takip edilebilmekte, barkodlu üretim ve verimlilik uygulamaları daha önce de takip ettiğimiz bir sistemdi bu uygulamaları Nebim’le yeniden gözden geçirip daha verimli hale getirdik. Maliyet hesaplaması ve hızlı raporlama bizim için çok önemliydi. Bu konularda da Nebim’le güzel bir çalışma yaptık. İmplementasyon sürecine yeni başladığımız projeler arasında, Merchandise Planlama’yı, İş Zekası Dashboard’larını ve Nebim V3 ERP’nin e-Ticaret yapımız ile entegrasyonunu sayabiliriz. Nebim ile birlikte önümüzdeki dönemde de sektöre öncü olacak yeni başarı hikayeleri oluşturacağımıza gönülden inanıyorum.”

Nebim V3 uzun soluklu bir çözüm
Nebim Genel Koordinatörü Sedat Taşçı ise konu ile ilgili olarak; “Yıllardır geliştirmekte olduğumuz yeni ERP çözümümüz olan Nebim V3’ü bir süre önce pazara sunduk. Nebim V3, canlı kullanıma geçen birçok şirkette kendini kanıtladı. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Nebim V3’ü, Türkiye’nin önde gelen firmalarını önümüzdeki yıllarda uzun soluklu bir şekilde desteklemek amacıyla geliştirdik. İpekyol ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği de bu vizyonun bir parçasıdır. Nebim olarak bizler de 1996 yılından bu yana İpekyol ile beraber çalışıyor olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyız. Bu projeyi, daha fazla değer katarak geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.