Bakliyatta rekolte artarken ekim alanları daralıyor

Son yıllarda hava şartlarının kötü gitmesinden etkilenen bakliyat sektörünün yüzü bu yıl gülüyor. İklim şartlarının elverişli gitmesi sonucu bakliyatta yüzde 25'lik verim artışı beklenirken ekim alanlarının daralması sektörde tehlike çanları çaldırıyor

Bakliyatta rekolte artarken ekim alanları daralıyor

Arbel Grubu ve Ulusal Baklagil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, bu yıl kırmızı mercimeğin yoğun olarak üretildiği Güneydoğu Anadolu’da verimin artmasına karşılık ekim alanlarının daraldığını, bunun da önümüzdeki yıllarda sorun teşkil edebileceğini belirtiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulanabilir tarım arazilerinin artmasının çiftçiyi sulu tarıma yönlendirdiğini belirten Arslan şunları söylüyor: “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretici sulu tarım ile daha çok verim alabileceği ve destekleme primleri daha yüksek ürünlerin ekimine yönelmiştir. Kırmızı mercimek ekim alanlarının azalması 5 -10 yıl içinde bu üründe Türkiye’yi ithalatçı konumuna düşürebilir. Dahilde işleme izin belgesi ile ürün getiren, işleyerek ihraç eden yatırımcı katma değeri Türkiye’ye bırakmaktadır. Bu şekilde devam ederse yatırımcılar yurt dışına yönlenebilir.”

Tarım Bakanlığı’nın geçen yıl bakliyatta destekleme primlerini iki katına çıkardığını söyleyen Arslan, baklagillere verilen kilo başına 10 kuruş desteğin 20 kuruşa yükseltilmesi gerektiğini, çiftçinin bu şekilde bakliyat ekiminden kaçmasının engellenerek baklagillerde en iyi ihracat kalemlerimizden olan kırmızı mercimeğin ekiminin desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor. Çiftçinin farklı ürünlerin ekimine yöneldiğinin görüldüğünü söyleyen Arslan, “Çiftçi başka ürünlere yönelir ve bunların ekimine alışırsa tekrar dönüş yapmaz. Bu da dünyada rağbet gören ve en iyi ihracat kalemlerimizden olan kırmızı mercimeğimizin sonu olur, ancak kendi kendine yeten bir ülke konumuna düşeriz. Hububat ürünlerinde üretimin yüzde 15 -20’si ihraç edilmektedir. Baklagillerde bu rakam yüzde 50-60 civarında olmaktadır. Ayrıca baklagiller toprağı besleme özelliğine sahip ürünlerdir, toprağı zenginleştirir. Bu nedenle de ekiminin desteklenmesi gerekmektedir’ değerlendirmesinde bulunuyor” dedi.

Türkiye’nin baklagiller kategorisinde hava şartlarının kötü gitmesi gibi etkenlerle değişim göstermekle birlikte ihracatta Kanada’dan sonra ikinci, üretimde Hindistan ve Kanada’dan sonra üçüncü sırada geldiğini söyleyen Arslan, baklagillerde de öne çıkan ürünün kırmızı mercimek olduğu bilgisini veriyor. Türkiye’nin en büyük rakibinin Kanada olduğunu söyleyen Arslan şu değerlendirmede bulunuyor: “Kanada’nın mercimek hasat dönemi Ağustos – Eylül aylarıdır. Çok büyük ekim alanlarına sahip olan Kanada bu yıl da rekoltenin iyi olması halinde geçen yıldan devrettiği mercimek miktarını da eklersek piyasaya yüksek miktarda ürün sunacaktır. Kanada son üç yıldır bizim de içinde bulunduğumuz ülkelerde hava şartlarına bağlı rekolte düşüşü nedeniyle dünya piyasalarına hakim durumdaydı. Suriye, Türkiye ve Avustralya’da bu sene ürün kalitesi ve verimi oldukça iyi durumda... Bu nedenle bu sene Kanada son yıllardaki üstünlüğünü sürdürmekle beraber geçmiş dönemlerdeki hâkimiyetini az da olsa kaybedecektir.”

Dünyada ve Türkiye’de ağır geçen kış şartları ve donun etkisiyle buğday rekoltesinde düşüşler yaşanıyor.695 milyon ton olan dünya buğday üretimi 671 milyon tona,21,8 milyon ton olan Türkiye buğday üretiminin 19,5 milyon tona gerilemesi öngörülüyor. Kış şartlarının ağır geçtiğini, bunun da buğdaya zarar verdiğini belirten Arslan, çiftçinin tarlasını sürüp yerine nohut ve fasulye ektiği bilgisini veriyor. Nohut, mercimek ve buğdayın anavatanının üzerinde yaşadığımız Mezopotamya olduğunu, geçen sene nohutta kuraklık ve buna bağlı hastalıklardan dolayı sıkıntılar yaşandığını söyleyen Mahmut Arslan, “Geçen seneyi saymazsak Türkiye nohut ihracatında ve kabuli denilen İspanyol tipi nohut üretiminde dünya sıralamasında birincidir. Buğdayın zorlu kış şartlarından dolayı zarar görmesi çiftçiyi nohut ve fasulye ekimine yönlendirmiştir. Nohut ve fasulyede ekim alanlarının artmasına paralel olarak geçmiş yıllara oranla yüksek rekolte artışı beklemekteyiz. Buğdayda en büyük rakiplerimizden olan Rusya, Ukrayna, Kazakistan’da bu yıl toplamda 10 milyon ton rekolte düşüşü beklenmekte. Rusya da buğdaya ek olarak nohut, bezelye gibi farklı ürünlerin ekimine yöneldi. Bu ürünlerde Türkiye’nin en büyük alıcıları başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Kuzey Afrika ve Ön Asya ülkeleridir. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Hindistan, Pakistan, Irak, Almanya, Suriye, Libya, Hindistan, Suudi Arabistan, Cezayir, Birleşik Devletler, Hollanda, İsrail ve Romanya” diyor.