Alışveriş kültürü AYD’nin kitabıyla yeniden öğrenilecek

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), ülkemizdeki alışveriş kültürünün tarihsel gelişiminin derinlemesine ele alındığı “Takastan Paraya, Agoradan Çarşıya, Bedestenden AVM'ye ALIŞVERİŞ” kitabı ile alışveriş konusunu tarihsel bir süzgeçten geçirerek ele alıyor. Uzun süren ve titizlikle yapılan araştırmalar sonunda hazırlanan eserin geniş çevrelerce kaynak bir kitap olarak kullanılması hedefleniyor

Alışveriş kültürü AYD’nin kitabıyla yeniden öğrenilecek

AYD’nin liderliğinde perakende sektörünün önde gelen markalarının katkılarıyla hazırlanan “Takastan Paraya, Agoradan Çarşıya, Bedestenden AVM’ye ALIŞVERİŞ” kitabı, Türk perakende sektörünü geçmişten günümüze ele alıyor. Zengin içeriğiyle AVM endüstrisinin büyümesini, bu sürece yakından tanıklık etmiş ve yön vermiş kıymetli isimlerin katkılarıyla gözler önüne seren kitap,  AVM’lerle perakende markalarının nasıl birlikte büyüdüğünü, ekonomiye nasıl birlikte değer kattıklarını göstermesi açısından çok kıymetli bir kaynak niteliğini taşıyor.

 

AYD Başkanı Hulusi Belgü’nün: “Hepimizin hayatında belli bir yeri olan alışveriş konusunu tarihsel bir süzgeçten geçirerek ela almaya çalıştık. Bu kitap, zaman içinde ticaretin geçirdiği aşamaları ana hatlarıyla özetlerken artık sosyal hayatımızda önemli bir yer kaplayan alışveriş merkezlerinin doğuşunu ve gelişimini aktarıyor. En önemlisi de son otuz yılda Türkiye perakende sektörü ve AVM endüstrisinin birlikte büyümesini, bu sürece yakından tanıklık etmiş ve yön vermiş kıymetli isimlerin katkılarıyla gözler önüne seriyoruz. Bugün hayatımızın odağında yer alan, hem ticaretin hem de sosyal yaşamın ayrılmaz parçası haline gelen AVM’lerin geçirdiği değişim ve dönüşümden herkesin öğreneceği bir şeyler olacağına yürekten inanıyoruz.” sunuşuyla başlayan kitap, tüm yönleriyle “alışveriş” kavramını tarihsel bir perspektifle irdeliyor.

 

AYD’den perakende sektörüne armağan…

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli istihdamını ve ekonomisini oluşturan AVM’lerin 1980’lerden tüketici ve perakendecilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenerek nasıl geliştiğinin anlatıldığı kitapta, AVM’lerin yarattığı mekânsal devrim ve  sosyal hayatın birçok unsurunu bir araya gelmesi de ele alınan konuların başında geliyor.  AYD’nin perakende sektörüne armağanı olan kitap, ilerleyen dönemde AVM’lerimizin aynı zamanda ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmaya sunacağı katkıyla da yenilikçi, sürdürülebilir ve bütüncül bir perakende sistemine ön ayak olacak, örnek model teşkil edecek.

 

Alışverişin tarihsel yolculuğunu anlatan kitap…

A’dan Z’ye Türkiye’nin alışveriş tarihine odaklanan kitap, eski ilan sayfalarını kılavuz edinerek, o günlerin lisanına, sesine, soluğuna sâdık kalmaya, serüvenine ortak olmaya çalışıyor. Araştırma ve metin sürecinin yazar İzzeddin Çalışlar tarafından yapıldığı Takastan Paraya, Agoradan Çarşıya, Bedestenden AVM’ye ALIŞVERİŞ kitabı için yüzlerce kaynak taraması yapıldı. Perakende sektörüne yön veren marka ve yöneticilerin de katkıda bulunduğu kitap için 30’un üzerinde kişiyle mulakat gerçekleştirilen kitap, okuyucusunu ilk alışverişten yola çıkarak, takasla yapılan ticaretten, eski marka yüzlerine, Osmanlının ticaret anlayışından “alışveriş merkezi” kavramına kadar uzun bir yolculuğa çıkarıyor. AYD’nin “alışveriş” kavramını ele alarak sektöre kazandırdığı bir baş ucu eseri olan Takastan Paraya, Agoradan Çarşıya, Bedestenden AVM’ye ALIŞVERİŞ kitabı, ülkemize ve perakende sektörüne  olan inancın en önemli sembollerinden biri olarak tarihteki yerini alıyor.  Binlerce yıldır bu topraklarda yaşamış insanların alışverişe nasıl yön verdiğini tarihsel bir bakış açısıyla ela alan kitap, insanların paranın oldmadığı dönemde bile alışveriş yapıtığına ışık tutuyor.

 

Şu anda AYD’den temin edilebilen kitap kısa süre sonra dijital platformlarda satışa sunulacak.