Açılan Şirket Sayısı Temmuzda Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında kurulan şirket ve kooperatif sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 2,4 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: 2008 Temmuz ayında 2007'nın aynı ayına göre kurulan şirket ve kooperatif sayısı % 2.4 artarak 4162'den 4263'e yükselmiştir. Bu ayda yeni kurulan 4263 şirketin 1456'sı İstanbul, 451'i Ankara, 251'i İzmir ve 2105'i diğer illerde bulunmaktadır. 2008 Temmuz ayında kurulan toplam 4263 şirket ve kooperatifin % 92,4'ü (3939) limitet şirket, % 5,1'i (219) anonim şirket, % 2,4'ü (101) kooperatif ve % 0,1'i (4) kolektif şirkettir. 2008 Temmuz ayında 1209 şirket ve kooperatif ticaret sektöründe kuruldu. 2008 Yılı Temmuz ayında kurulan toplam 4263 şirket ve kooperatifin 1209'u Toptan ve perakende ticaret, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı, 849'u İmalat, 591'i İnşaat, 549'u Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri, 331'i Ulaştırma, depolama ve haberleşme, 129'u Otel ve lokantalar, 124'ü Tarım, avcılık ve ormancılık, 117'si Eğitim, 89'u Sağlık işleri ve sosyal hizmetler, 86'sı Diğer toplumsal, sosyal ve kişisel hizmet faaliyetleri, 80'i Madencilik ve taşocakçılığı, 58'i Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı, 44'ü Mali aracı kuruluşların faaliyetleri ve 7'si Balıkçılık sektöründen oluşmaktadır. Kurulan ticaret ünvanlı işyerleri sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 14,7 arttı.2008 Yılı Temmuz ayında 2007'nın aynı ayına göre kurulan ticaret ünvanlı işyeri sayısı % 14,7 artarak 3558'den 4081'e yükselmiştir. Kapanan ticaret ünvanlı işyerleri sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre % 27,5 artarak 2392'den 3050'ye yükselmiştir. Bu ayda yeni kurulan 4081 ticaret ünvanlı işyerinin 1343'ü İstanbul, 538'i Ankara, 157'si İzmir ve 2043'ü diğer illerde bulunmaktadır. 2008 Temmuz ayında ticaret sektöründe 1583 ticaret ünvanlı işyeri kuruldu.2008 Yılı Temmuz ayında kurulan toplam 4081 ticaret ünvanlı işyerinin 1583'ü Toptan ve perakende ticaret, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı, 732'si İnşaat, 378'i İmalat, 336'sı Ulaştırma, depolama ve haberleşme, 298'i Otel ve lokantalar, 292'si Mali aracı kuruluşların faaliyetleri, 263'ü Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri, 130'u Diğer toplumsal, sosyal ve kişisel hizmet faaliyetleri, 39'u Eğitim, 16'sı Sağlık işleri ve sosyal hizmetler, 7'si Madencilik ve taşocakçılığı, 5'i Tarım, avcılık ve ormancılık, 1'i Balıkçılık ve 1'i Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektöründen oluşmaktadır.