6197 emsal teşkil eder mi?

Rüzgârın yönünü değiştiremiyorsan, yelkenlerini rüzgâra göre ayarla.Xsentos

Geçtiğimiz günlerde eczacılar ile ilgili gündeme gelen yasa haberini dinlerken, ayrıca Perakende.orgda yayınlanan haberlerde, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcının açıklamalarındaki bazı noktalar dikkatimi çekti.Öncelikle 6197 ile ilgili değişiklikten başlayalım. Eczane açılışlarını ve eczane işleyişini düzenleyen 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına dair tasarı hazırlandı. Bir süredir 6197 sayılı yasa ile ilgili değişiklikler yapılabileceği eczacı kamuoyunda tartışılıyordu. Eczacı örgütleri de bu taleplerini dillendiriyordu.Tasarı, eczane açılışlarına sınırlamalar getiriyor. Tasarının içinde eczane açılabilmesine dair nüfus sınırlaması olduğu, eczane açılışlarında bu sınırlamaya uyulmasının zorunlu olacağı bildiriliyor. Tasarıda, eczane açılışlarında nüfus sınırlaması her 3 bin 500 kişiye 1 eczane olarak yer alıyor.Kaynak: Eczacının SesiAVM lere yeni düzenleme geliyorBakan Yazıcı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonunda düzenlenen Türkiyede Toptancı Hallerinin Geleceği konulu panelin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yazıcı, bir soru üzerine, alışveriş merkezlerine ilişkin daha önce kanun tasarılarının hazırlandığını ve TBMMye kadar geldiğini ancak bunların yasalaşmadığını ifade ederek, şimdi bunun üzerine çalıştıklarını söyledi. Bir kesimin bu kanunun çıkmasını isterken bir başka kesimin kaygı taşıdığını anlatan Yazıcı, şöyle konuştu: Biz bütün paydaşların görüşlerini almak istiyoruz. Bu alana ilişkin bir boşluk var. Onun için bu alana ilişkin bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme, bir kısmının şehir dışına çıkartılması, getirilmesi, götürülmesi şeklinde bir noktaya odaklanmamalı. Bir taraftan AVMlerin kayıtlı ekonomiye katkılarını gözeteceğiz, bir taraftan da esnaf ve sanatkârlarımızın faaliyetini sürdürebilmesine imkân sağlayacak bir zemin oluşturacağız. Bu ölçekte bakıyoruz. Bakan Yazıcı, Şehir dışına çıkarılmaları söz konusu mu? şeklinde bir soru üzerine, şu aşamada detaylı bilgi veremeyeceğini belirterek, Kanun yapmanın amacı o alanda ihtiyaç duyulan düzenlemeyi gerçekleştirmek ve elbette ki o düzenlemeyle ilgili bütün aktörleri de memnun edecek bir zemin oluşturmaktır. Bunu da paylaşarak yapacağız. Düzenlemeden herkesin yüzde 100 memnun olması elbette ki beklenemez, ama bir orta yol bulacağız diye konuştu. Düzenlemenin ne zaman çıkacağına ilişkin olarak da Yazıcı, şu aşamada bir takvim veremeyeceğini söyledi.Kaynak: Perakende.orgİşin bir de küçük esnaf tarafı ile ilgili bir haberi var.Esnafa AVM korumasıGümrük ve Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı büyük şirketlere karşı korumaya hazırlanıyor.Yeni düzenlemeyle küçük esnaf birleşerek AVM dışında alternatif yaratacak.Birleşen esnafa teşvikYasa iki temel soruna çözüm getirecek. Anadoluda büyük firmalara tedarik sağlayan küçük esnafın vadeler ve ekstra çıkan masraflar nedeniyle batma noktasına geldiğini tespit eden Bakanlık, organize satış ve alacak vadeleri konusunda piyasayı büyüklerin belirlemesinin önüne geçecek. Küçük esnafın birleşerek organize şirketler kurması için çeşitli teşvik mekanizmaları işletilecek. Bakanlık, perakendeciliğin sadece AVM ile yapılmayacağını, birleşmelerle alternatif satış alanları yaratılabileceğini küçük esnafa anlatacak.Kaynak: Perakende.orgGerek önceki dönemlerde yaşanan gelişmeler gerekse de son dönemde yer alan haber ve açıklamalar eşliğinde konuya yaklaşalım. Eczane açılışlarını ve işleyişlerini düzenleyen yasada yapılacak değişiklik, acaba kamuoyunda Market Yasa Tasarısı olarak bilinen kanun tasarısına emsal teşkil edebilir mi? Eczacılar, eczane açılışlarına getirilebilecek sınırlamaya acaba nasıl bakıyorlar? Eczacılar ile SGK arasında yapılan son anlaşmada, eczane indirim oranları ile ciro arasındaki değişkenlikte bu bağlamda ele alınabilir mi? Aynı noktadan hareketle, Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan sektör raporunu yeniden yorumlamakta fayda olabilir mi?Bakan Yazıcının açıklamalarını yorumladığımda, küçük esnaf, market zincirleri ve alışveriş merkezleri üçgenini görmek mümkün. Yasanın tüm paydaşları kapsayacağı bence kesin, memnuniyet derecesini elbette yasa çıkmadan veya okumadan bilemem. Ancak konuya farklı açılardan bakan üç kesimin, farklı ortak çıkar ile beklentilerini de ele aldığımızda, bu konunun pek o kadar da kolay olmayacağını tahmin edebilirim. Başka bir açıdan baktığımızda, bugüne kadarki açıklamaları da baz aldığımızda, hükümetin tek bir kesimi muhatap almakla yetinmeyeceği kesin bir olgu. Kanımca yasa ya her tarafı memnun eder (umarım) ya da edemez, ama tek bir kesimi memnun etmeyeceği kuvvetle muhtemel. Söz konusu yasa ile ilgili olarak, ilgili dernek ve federasyonlar ile tedarikçilerin görüşleri hükümet tarafından biliniyor. Tüm bunların ışığında, biraz hiper süper, biraz da esnaf, eczane ve AVM diyen bir şekil ortaya çıkabilir mi? Ne dersiniz, yasa yavaş yavaş çıkıyor mu?