Perakende ciroları yıllık bazda yüzde 9 arttı

Organize perakende sektörü ciroları 2013 Şubat ayında aylık bazda yüzde 5 düşüş gösterdi. 2012 Şubat ayına göre de yüzde 10 artış sağlanırken, Şubat ayı itibariyle cirolardaki 12 aylık büyüme de yüzde 9 oldu. 2012 yılında Şubat ayı yıllık ciro gelişimi de yüzde 9 seviyesinde kaldı

Perakende ciroları yıllık bazda yüzde 9 arttı

CNBC-e Tüketici Güven Endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,9 değer kazanarak 99,18 seviyesine geldi. Geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında hızla artan fakat Ocak ayında gerileme gösteren endeksin Şubat ayında tekrar artışa geçtiği ve Aralık ayının da bir miktar üzerine çıktığını görüldü. CNBC-e Tüketici Beklenti Endeksinin Şubat ayında yüzde 4 artışla 91,30 değerine yükselirken enflasyon beklentileri bir önceki aya göre hafif artış göstermesine rağmen önceki ayların altında seyretti. CNBC-e Tüketim Eğilimi Endeksi Şubat ayında yüzde 10,9 gibi güçlü bir artış göstererek 108,36 değerini aldı.

Gıda ve gıda dışı cirolar
Organize gıda perakendesi cirolarında Şubat 2013’te geçen aya göre yüzde 4 düşüş yaşanırken, yıllık artış oranı da yüzde 3 oldu.  Gıda dışında ise aylık yüzde 5 düşüş, yıllık ise yüzde 17 artış yaşandı. Hazır giyim alt kırılımında, cirolar aylık yüzde 7 düşüş gösterdi. Yıllık bazda ise cironun yüzde 12  arttığı görüldü. Organize perakende alt kategorilerinde, Ocak ayında başlayan gerilemeler devam ediyor. Ancak yıllık bazda gıdada yüzde 3, gıda dışında ise yüzde 17’lik artışlar bir önceki yılın oranlarına paralel seyretti.

Metrekare endeksi
Organize perakende sektörünün satış alanı metrekareleri, 2013 Şubat ayında bir önceki aya göre bir değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 6 artış gerçekleşti. 2012’nin aynı döneminde yıllık artış oranı yüzde 13 olmuştu.Mağaza sayıları da, yıllık bazda yüzde 5 artarken, Türkiye’de 2012 yılsonu itibariyle faal AVM sayısı 337, AVM’lerdeki kiralanabilir metrekare 8,58 milyon oldu.

Gıda ve gıda dışı metrekareler
Gıda metrekaresi gelişimine bakıldığında, Şubat 2013 itibarıyla yıllık bazda yüzde 4 oranında artış görüldü. Mağaza sayıları da yıllık bazda yüzde 2 artış gösterdi. Gıda dışı perakendede de, metrekarelerde yıllık bazda yüzde 9’luk bir artış yaşandı. Mağaza sayılarında ise yıllık yüzde 7 artış oldu. Hazır giyim alt kırılımında ise metrekareler yıllık bazda yüzde 11 artarken, mağaza sayıları da yıllık yüzde 8 yükseldi.

Gıda ve gıda dışı fiş sayısı
Gıda perakendesinde fiş sayısında aylık yüzde 6 düşüş, yıllık ise yüzde 7 artış yaşandı. Gıda dışında ise aylık yüzde 2 düşüş, yıllık olarak da yüzde 11 artış görüldü. Hazır giyim perakendeciliğinde de fiş sayısı aylık yüzde 2 düşerken, yıllık oranda ise yüzde 11 arttı.