Organize perakendenin Temmuz tablosu

AMPD Perakende Endeksi sonuçlarına göre organize perakende sektörü ciroları 2012 Temmuz ayında aylık bazda değişim göstermedi. Cirolardaki 12 aylık büyüme ise yüzde 7 oldu. 2011 yılında Temmuz ayı yıllık ciro gelişimi yüzde 5 olmuştu

Organize perakendenin Temmuz tablosu

CNBC-e Tüketici Güven Ağustos ayı Ön Endeksi bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 9,5 değer kaybederek 85,63 seviyesine geldi. Endeks yıllık bazda da yüzde 5,9 aşağıda seyrediyor.

CNBC-e Tüketici Beklenti Ön Endeksi Temmuz ayında yüzde 8,3 gerileyerek 81,58 değerini aldı. Ağırlıklı olarak otomobil, konut ve dayanıklı tüketim mallarına talebi gösteren Tüketim Eğilimi Endeksi yüzde 14,5 gerilerek 74,40 değerini aldı.

Yaz aylarında tüketici güveninde bir miktar düşüş genel anlamda mevsimsel bir özelliğe sahip olmakla birlikte ramazan ayı bu yavaşlamayı bir miktar artırmış olabilir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde de böyle bir yavaşlamayı görmüştük.

TEPE, Temmuz 2012’de geçen aya göre yükselirken geçen yıla göre düştü. Geçtiğimiz 3 aya göre iş hacmindeki toparlanma algısı yükseldi. Ancak gelecek 3 ay göre satış beklentilerindeki duraklama devam ediyor. AB’de perakende güveni sıfırın altındaki seyrini sürdürüyor.

2012 başından beri sıfırın altında değer alan TEPE, Temmuz 2012’de de sıfırın altında 5,1 değerini aldı. Haziran’da düşen TEPE Temmuz’da kısmen yükseldi. TEPE bir önceki aya göre 1,5 puan yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise 5,8 puan düştü.

Perakende sektörü ciroları aylık bazda değişim göstermezken yıllık artış oranları geçen senenin önüne geçmiş görünüyor. Ramazan ayı ve tatil dönemi etkisiyle bir miktar yavaşlayan büyümeye karşın, TEPAV endeksine göre iş hacmindeki toparlanma algısının yükseldiği görülüyor.

Gıda ve gıda dışı cirolar
Organize gıda perakendesi cirolarında Temmuz 2012’de aylık yüzde 11, yıllık ise yüzde 2 artış oldu. Gıda dışında ise aylık yüzde 11 gerileme ve yıllık yüzde 13 artış yaşandı. 2011 yılı aynı döneminde yıllık büyüme yüzde 11 düzeyinde gerçekleşmişti.

Hazır giyim alt kırılımında, cirolar aylık yüzde 21 geriledi. Yıllık bazda ise cironun yüzde 12 arttığı görüldü. 2011 yılında da bu oran yüzde 14 olmuştu. Yaz tatilinin başlaması ve ramazan ayı nedeniyle özellikle gıda perakendesinde artış görülürken gıda dışı perakende cirolarında gerileme görülüyor.

Metrekare endeksi
Organize perakende sektörünün satış alanı metrekareleri, 2012 Temmuz ayında bir önceki aya göre fazla bir artış göstermezken, yıllık bazda yüzde 10 artış gerçekleşti. 2011’in aynı döneminde yıllık artış oranı yüzde 15 olmuştu.

Mağaza sayıları ise, aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 10 arttı. Türkiye’de 2012 ilk yarıyılı itibarıyla faal AVM sayısı 313’e çıktı, AVM’lerdeki kiralanabilir metrekare 8 milyona ulaştı.

Gıda ve gıda dışı metrekareleri
Gıda metrekaresi gelişimine bakıldığında, Temmuz 2012 itibarıyla yıllık bazda yüzde 9 oranında artış görülüyor. Mağaza sayıları ise yıllık bazda yüzde 12 artış gösterdi. Gıda dışı perakendede aylık bazda metrekarelerde yüzde 1 artış olurken, yıllık bazda yüzde 11 artış oldu. Mağaza sayılarında ise yıllık yüzde 8 artış oldu. 

Hazır giyim alt kırılımında ise metrekareler aylık bazda yüzde 1 atarken, yıllık bazda yüzde 14 arttı. Mağaza sayıları ise yıllık yüzde 7 arttı. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte mağaza yatırımlarında bir miktar yavaşlama görülse de sektör yatırımlarına devam ediyor. Özellikle hazır giyim metrekarelerinde artış göze çarpıyor.

Metrekare başına cirolar
Organize perakende sektörü metrekare başına ciro performansının, Temmuz 2012’de aylık yüzde 1 gerilediği, geçen yıl aynı aya göre ise yüzde 5 iyileştiği görüldü.

Gıda ve gıda dışı metrekare başına cirolar
2012 Temmuz ayında alt sektörler bazında incelendiğinde, gıda perakendeciliğinde aylık 9 ve geçen yıl Temmuz’a göre yüzde 1 artış görüldü. Gıda dışı perakendede ise metrekare başına cirolar aylık bazda yüzde 12 gerilerken, geçen yıl aynı döneme göre de yüzde 11 yükseldi. Hazır giyim perakendesinde aylık yüzde 22,  yıllık bazda ise yüzde 9 düşüş yaşandı.

Temmuz ayında metrekare artış hızına göre daha yüksek oranda artan gıda perakendesi ciroları beraberinde verimlilik artışını da getirdi. Gıda dışı perakendesinde ise metrekare performansında düşüş yaşandı.
  
Sektör istihdamı
Organize perakende sektörü istihdamında ise Temmuz 2012’de aylık yüzde 2 artış görülürken yıllık bazda yüzde 7 artış sağlandı.

Gıda ve gıda dışı perakendede istihdam
Gıda perakendeciliği istihdamında yıllık bazda yüzde 9 artış oldu. Gıda dışı perakendesinde ise aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda da yüzde 7 artış gerçekleşti. Hazır giyim perakendesi istihdamı da aylık yüzde 4, yıllık yüzde 7 artış gösterdi.

Organize perakende sektörü, istihdam artışını Temmuz ayında da sürdürdü. Gıda dışı ağırlıklı istihdam artışı, sektörün istihdama olumlu etkisini sürdürdüğünü gösterdi.

Fiş sayıları
Organize perakende sektörü fiş sayılarında, aylık yüzde 10, yıllık bazda yüzde 7 artış kaydedildi.
 
Gıda ve gıda dışı fiş sayısı
Gıda perakendesinde fiş sayısında aylık yüzde 17, yıllık ise yüzde 7 artış oldu. Gıda dışında ise aylık yüzde 8 gerilemeye karşın, yıllık olarak yüzde 8 artış görüldü. Hazır giyim perakendeciliğinde ise fiş sayısı aylık yüzde 12 düştü, yıllık yüzde 11 artı.

Fiş sayılarında özellikle gıda perakendesinde hızlı yükseliş yaşanması ramazan ayı etkisini gösteriyor. Gıda dışında ise yaz mevsimi etkisiyle bir gerileme görüldü.