Organize Perakendenin Haziran Tablosu

AMPD Perakende Endeksi Haziran 2009 sonuçlarına göre organize perakende sektörünün cirosu mayıs ayına göre yüzde 1 düşerken; rakamlar Haziran 2008'le kıyaslandığında yüzde 3'lük bir artış yaşandığı gözlemleniyor

Organize Perakendenin Haziran Tablosu
Perakende sektörü cirolarında aylık bazda düşüş, yıllık bazda ise artış gerçekleşti. Haziran ayı ciroları Mayıs ayına kıyasla yüzde 1 daralırken, 2008 yılının Haziran ayına göre aylık değişim ise yüzde 6 seviyesinde seyretti.2008 Haziran ayındaki yıllık artış 2007 Haziran ayına kıyasla yüzde 13 seviyesindeydi. 2009 Haziran ayındaki yıllık ciro artışı ise (Hazirandan- Hazirana) yüzde 3 düzeyinde oldu. 2009 yılının ilk 6 ayını 2008 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, organize perakende cirosunun yüzde 4 büyüdüğü görülüyor.Organize perakende sektörü aylık bazda mevsimsel dalgalanmalar yaşanıyor; ancak 6 aylık ve yıllık bazda büyümesini sürdürüyor. Öte yandan, bir önceki yıla göre ciro gelişiminde fark edilir bir yavaşlama da mevcut...Gıda ve gıda-dışı cirolarAlt sektörler bazında ciroları incelediğinde, gıda perakendesi cirosunda önceki aya göre yüzde 4 seviyesinde bir düşüş yaşandığını görülüyor.. Gıda-dışında ise aylık ciro değişimi yüzde 5 artış olarak gerçekleşti. Hazır giyim sektörü cirosu da yüzde 4 büyüdü.Aylık bazda geçen yılın Haziran ayıyla kıyaslandığında, gıda perakendesi ciroları yüzde 4 artarken, gıda dışı perakende cirosu yüzde 8, hazır giyim cirosu yüzde 11 büyüdü. Öte yandan, geçen yılki metrekare artışa bağlı ciro büyümesi de reelde bir karlılık artışı yaratamadı.Yıllık olarak bakıldığında ise gıda cirolarının yüzde 1 arttığı görülüyor. Öte yandan gıda dışında yüzde 7 büyüme gözleniyor. 2008 Haziran ayından- 2009 Hazirana yıllık yüzde 12 büyüme yaşayan hazır giyim sektörü, alt kırılımdaki ciro artışının lideri konumunda... 2009 ilk 6 ayını 2008 yılının ilk 6 ayıyla kıyaslandığında, gıda ciroları yüzde 2 artarken, gıdadışı yüzde 6, hazır giyim ise yüzde 11 büyüme gerçekleşti.Tüketici Güven Endeksi, 99,46 seviyesinden 106,67 seviyesine çıkarak 2,5 yılın zirvesine ulaşırken, tüketici güvenindeki bu iyileşme tüketime de kısmen yansıdı. Endekste bu durum Vergi indirimlerine rağmen gıda dışı organize perakende sektöründe sınırlı büyüme yaşanması dikkate değer bir konu olup artan tüketici güveninin alışverişe tam olarak yansımadığını işaret etmektedir. Bu vergi indirimlerinin eylül ayının sonuna dek sürmesi kararı, mevsimsel alışverişler için önemli bir teşvik oluşturacaktır. Öte yandan, ÖTV- KDV desteği almamış hazır giyim alt sektörü, ciro büyümesini kendi kampanya ve indirimleriyle sağlamakta, karlılıkta düşüş yaşamaktadır şeklinde yorumlanmış.Metrekare endeksiMetrekare endeksinde yıllık olarak yüzde 15 artış gözlemlenirken, öte yandan, 2008 Haziran ayındaki bir yıllık büyümeye baktığımızda yüzde 25 artış yaşandığı görülüyor. Aralık 2008 sonuna kıyasla 2009 yılı ilk 6 aylık metrekare artışı ise yüzde 4 oranında gerçekleşti.Mağaza sayılarına baktığımızda ise, yıllık yüzde 13 artış yaşandığı görülüyor; ancak artış oranlarında dikkate değer bir gerileme gözlenmiyor. Aralık 2008den bu yana 13 yeni AVM ile AVM sayısı Haziran 2009 sonu itibariyle 218e çıktı ve mağaza sayılarındaki artışı sağladı. Endekste bu duruma ilişkin olarak Sektör verdiği sözü tutmakta, kriz anında güvenle, hem AVM hem de perakende yatırımlarını sürdürmektedir ifadesi yer alıyor. Gıda ve gıda-dışı metrekareleriHaziran 2009da yıllık metrekare artışı gıdada yüzde 17, gıda dışında yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. Hazır giyimde yüzde 14 yıllık metrekare artışı yaşandı.Gıdada 2008 yılı Haziran ayındaki yıllık artış yüzde 18 iken, 2009 yılı Haziran ayında bu oran yüzde 17ye geriledi. Gıda dışında da 2008deki yüzde 36lık büyüme 2009da yüzde 11e geriledi. Geçen sene hazır giyim metrekare alanında yüzde 45 büyüme gözlemlenirken; 2009 Haziran ayında yıllık hazır giyim metrekaresi ise yüzde 14 arttı. Aralık 2008 sonuna kıyasla 6 aylık büyümede, en yoğun metrekare artışının yüzde 6 ile gıda perakendesinde olduğu görülüyor. Gıda-dışında 6 aylık metrekare artışı yüzde 2 oldu. 2008 yılında satış alanı artışında öncü hazır giyim sektöründe ise yıl sonundan beri metrekare bazında yalnızca yüzde 1 artış gözlendi.Geçen yılın Haziran ayına göre yıllık mağaza sayıları gelişimine bakıldığında ise, gıdada yüzde 24, gıda dışında ise yüzde 5 artış olduğu görülüyor. Hazır giyim sektöründe mağaza sayısı artışı ise yüzde 8...Endeks bu tabloyu Gıda perakendesi yatırımlarda öncü konumdadır. 2009 haziran ayında da, 2008 Haziran ayındaki yıllık yüzde 24'lük aylık mağaza artışını yakalamıştır. İlk 6 aylık dönemde de yüzde 11'lik mağaza sayısı artışı kaydetmiştir. Gıdadışında da yatırımlar hız kesmesine rağmen planlanan şekilde sürmektedir ifadesiyle yorumluyor. Metrekare başına cirolarHaziran 2009da metrekare başına ciro endeksi, Mayıs ayına göre yüzde 1 azaldı. 2008 Haziran ayına kıyasla aylık bazda yüzde 3 düşüş gözlemleniyor.Gıda ve gıda-dışı metrekare başına cirolarAlt sektörler özelinde; Mayıs ayına göre gıdada yüzde 4 düşüş yaşanırken, 2008 yılı aynı dönemine göre ise yüzde 6 düşüş gerçekleştiği görülüyor. Gıda dışında ise aylık yüzde 5 artış olurken, Haziran 2008e göre artış seviyesi yüzde 3 olarak gerçekleşti. Hazır giyim sektörü incelendiğinde ise önceki aya göre metrekare başına cirolarda yüzde 3 artış dikkat çekici görünüyor. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3 artış ile hazır giyim sektöründeki karlılık seviyelerinde toparlanma başladı. Endeksin yorum kısmında Kriz ortamı ve sektörün ihtiyaçların ertelenmesini durdurmaya yönelik çabalarının da bu gelişmeye katkısı vardır. Hazır giyim sektörü karlılık kaygısıyla metrekareler yerine istihdama yatırım yapma ve hizmet kalitesini geliştirme yoluna girmiştir. Sektör bir yandan bir önceki yılki yatırımları hazmetmekte, üzerine yaptığı yatırımları da verimli biçimde işletmeye başlamıştır cümleleriyle hazır giyim sektörünün bir değerlendirmesi yapılmış.Gıdadışı ve hazır giyimdeki metrekare başına ciro düşüşlerin yerini yükselişe bıraktığı görülüyor. Dolayısıyla, 2009 yılında aslında metrekare başına cirolarda gelişim kaydedildi; ancak, yatırımların sürmesi sebebiyle gıda perakendesinde metrekare başına cirolarda gerileme de devam ediyor.Sektör istihdamıSektör istihdamı Mayıs ayına göre yüzde 2 , yıllık olarak yüzde 4 azaldı. Toplam çalışan sayısında Aralık 2008 sonundan bu yana ise yüzde 9 düşüş yaşandı. Endekse göre bunda krizin ve mevsimselliğin etkisini vurgulamak önemli görünüyor. Öte yandan, 2008 Haziran ayında 2007 Haziran ayına göre yaşanan yüzde 20 istihdam artışını hatırlarsak, sektörün istihdamdaki patlamadan sonra bu düşüşü yaşadığı ortaya çıkıyor. Sektör istihdamındaki bu düşüş, diğer sektörlere kıyasla daha geç oluştu ve daha az seviyede gerçekleşti. Bilindiği gibi Türkiye genelindeki mayıs ayında işsizlik, yüzde 14,9 olarak açıklandı. Bu durumda organize perakende, ender rastlanan bir istihdam koruma başarısı yakalamışa benziyor.Gıda ve gıda-dışı perakendede istihdamAlt sektörlerde de 2008deki istihdam artışının hız kestiği görülüyor. Gıdada yıllık bazda istihdam artışı yüzde 1 seviyesinde seyrediyor. Yatırımlarını sürdüren gıda perakendesi, buna paralel olarak istihdamını da geliştirdi. Gıdadışında yüzde 6 düşüş olurken, hazırgiyimde ise yüzde 4 istihdam gelişimi gözleniyor. Hazır giyimdeki yıllık yüzde 14 metrekare artışına karşısında yüzde 4 istihdam büyümesi verimliliğe yapılan vurguyu gösteriyor.Haziran 2009 itibariyle, Aralık 2008den beri olan 6 aylık dönemde hazır giyim yüzde 2, gıda yüzde 3, gıda dışı ise yüzde 10 istihdam daralması yaşadı. Krizin etkisinin yanı sıra sektördeki mevsimsel geçişler de bu durumda etkili oldu.Organize perakende istihdamı yıllık bazda ilk eksi veriyi Mayısta gördü ve bu düşüş haziran ayında da devam etti. Öte yandan, alt sektörler bazında istihdam gelişimi de sürüyor. Sektör, işsizliğin yüzde 14,9a ulaştığı dönemde istihdam yaratma gücünü gösterdi. Endeks bu rakamlara da Bu sektörün istihdama devam edebilmesi için ülke genelindeki moralin yükselmesi harcamaların artması şarttır. Sektör özellikle gençleri istihdam etmesi nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle perakendeye özel istihdam teşvikleri en kısa sürede çıkarılmalıdır yorumunu getiriyor. Fiş sayılarıMayıs ayına göre organize perakende fiş sayıları yüzde 1 azalırken, 2008 Haziran ayına kıyasla aylık artış yüzde 14 seviyesinde oldu. 2009un ilk 6 ayı 2008 yılının ilk 6 ayıyla kıyaslandığında yüzde 14 düzeyinde fiş sayısı artışı gerçekleşti. Yıllık olarak bakıldığında ise, sektör genelinde fiş sayıları yüzde 15 arttı. Bu hem kayıtlılığın gelişimine katkıda bulunan hem de tüketicinin sık alışverişe çıksa da her defasında az satın aldığını işaret eden bir adım olarak beliriyor.Gıda ve gıda-dışı fiş sayısıGıdada fiş sayısı 2008 Haziran ayına göre yıllık yüzde 14 artarken, gıdadışında bu oran yüzde 18 oldu. Hazır giyimde ise aylık yüzde 11 artış, yıllık bazda yüzde 34 düzeyinde gerçekleşti. Bunda kampanyaların etkisi ağırlıkta ve tüketici ancak indirim ve kampanyalarla alışverişi gerçekleştirir durumda gibi görünüyor.Endeksin ayrıntılarına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz