Organize Perakendenin Ekim Tablosu

AMPD Perakende Endeksi Ekim 2009 sonuçlarına göre organize perakende ciroları geçtiğimiz ay Eylül ayına göre yüzde 15 düşüş gösterirken, yıllık ciro artışı yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. Hazır giyim büyüme serüveninde lider konumunu geçtiğimiz ay da sürdürdü

Organize Perakendenin Ekim Tablosu
Ekim ayı itibariyle, perakende sektörü cirolarında 10 aylık ve yıllık bazda bir artış gerçekleşti.Ekim ayı ciroları eylül ayına kıyasla yüzde 15 düşerken, 2008 yılının Ekim ayına göre aylık değişim ise yüzde 10 seviyesinde oldu.2008 Ekim ayındaki yıllık artış 2007 Ekim ayına kıyasla yüzde 9 seviyesindeydi. 2009 Ekim ayındaki yıllık ciro artışı ise (Ekimden Ekime) yüzde 4 düzeyinde oldu. 2009 yılının ilk 10 ayını 2008 yılının aynı dönemiyle kıyasladığımızda, organize perakende cirosunun yüzde 5 büyüdüğü görülmektedir.Cnbc-e Tüketici Güven Endeksi, Ekim ayında, Eylüldeki 98,21 seviyesinden yüzde 2,9 düşerek 95,37 düzeyine indi. CNBC-e Tüketim Endeksi de Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 13,33 düşerek 151,22 değerini aldı. CNBC-e Tüketim Eğilim Endeksi de bir önceki aya göre yüzde 11,6 gerileyerek 141, 25 değerini aldı. Tüketiciler Ekim ayının dayanıklı tüketim malları, mobilya ya da otomobil gibi ürünleri almak için iyi bir zaman olmadığı konusunda daha net bir eğilim gösterdi. Söz konusu sektörlerde vergi indirimlerinin bitmiş olması bu eğilimin en büyük nedeni olarak kabul ediliyor. Bayram dönemi sonrasında cirolarda aylık bazda düşüş yaşansa da sektör yıllık ve 10 aylık büyümesini sürdürüyor. Hazır giyim perakendesi ciro büyümesinde lider konumunu koruyor.Gıda ve gıda-dışı cirolarAlt sektörler bazında ciroları incelediğimizde, gıda perakendesi cirosunda önceki aya göre yüzde 10 seviyesinde bir düşüş yaşandığı görülüyor. Gıda dışında ise aylık ciro değişimi yüzde 22 düşüş olarak gerçekleşti. Hazır giyim sektörü cirosu ise yüzde 25 geriledi. Aylık bazda geçen yılın Ekim ayıyla kıyaslandığında, gıda perakendesi ciroları yüzde 10, Gıda dışı perakende cirosu yüzde 11 ve hazır giyim ciroları yüzde 19 büyüdü. Yıllık olarak baktığımızda ise gıda cirolarının yüzde 2 arttığı görülüyor. Öte yandan gıda dışında yüzde 8 büyüme gözleniyor. 2008 Ekim ayından- 2009 Ekime yıllık yüzde 12 büyüme yaşayan hazır giyim sektörü, alt kırılımdaki ciro artışının yine lideri konumundadır. 2009 ilk 10 ayını 2008 yılının ilk 10 ayıyla kıyaslandığında, gıda ciroları yüzde 4 artarken, gıdadışı yüzde 8, hazır giyim ise yüzde 12 büyüme gerçekleşti.2009 yılı Ekim ayında 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksine göre, bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 8,39 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. TÜFEde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 20,95 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti; gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 5,82 artış oldu.Alt sektörler bazında ciro artışı sürerken, gıda perakendesi 10 aylık dönemde yatırımlarının dönüşlerini almaya başladı. Aylık bazda daralmalar bayram sonrası dönemin etkisini yansıtıyor.Metrekare endeksiMetrekare endeksine baktığımızda, yıllık olarak yüzde 13 artış gözlemleniyor. Öte yandan, 2008 Ekim ayındaki bir yıllık büyümeye baktığımızda yüzde 22 artış yaşandığı görülüyor. Aralık 2008 sonuna kıyasla 2009 yılı ilk 10 aylık metrekare artışı ise yüzde 10 oranında gerçekleşti.Mağaza sayılarına baktığımızda ise, yıllık yüzde 10 artış yaşandığı görülüyor; ancak 2008deki yıllık yüzde 25lik artış oranlarına kıyasla büyüme hız kesti.Sektör kriz ortamında bile güvenle yatırımlarını sürdürüyor. Bu durum, sektörün yakın ve orta vadede gerçekleşecek düzelmeye duyduğu güvenin ifadesidir. Gıdadışı perakende yatırımları da önceki aylara göre artış kaydetti. Önceki 3 aylık dönemde hız kesen Hazır Giyim sektörü yatırımları, yeniden artış eğilimine girdi.Gıda ve gıda-dışı metrekareleriEkim 2009da yıllık metrekare artışı gıdada yüzde 14, gıda dışında yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. Hazır giyimde yüzde 13 yıllık metrekare artışı yaşandı.Gıdada 2008 yılı Ekim ayındaki yıllık artış yüzde 20 iken, 2009 yılı Ekim ayında bu oran düştü. Gıda dışında ise 2008deki yüzde 24lük büyüme 2009da yüzde 11e geriledi.Geçen sene hazır giyim metrekare alanında ise yüzde 32 büyüme gözlemlendi; 2009 Ekim ayında yıllık hazır giyim metrekaresi ise yüzde 13 arttı.Aralık 2008 sonuna kıyasla 10 aylık büyümeye baktığımızda da, en yoğun metrekare artışının yüzde 11 ile gıda perakendesinde olduğu görülüyor. Gıda dışında 10 aylık metrekare artışı yüzde 8, hazırgiyimde 10 aylık metrekare artışı yüzde 9 oldu. Geçen yılın Ekim ayına göre yıllık mağaza sayıları gelişimine bakıldığında ise, Gıdada yüzde 19 artış olurken, gıda dışında ise yüzde 3 artış olduğu görülmektedir. Hazır giyim sektöründe mağaza sayısı artışı yüzde 4 düzeyinde olmuştur.Sonuç: Gıda perakendesi yıllık yüzde 19 mağaza sayısı artışıyla yatırımlarda öncü konumdadır. 2008 yılındaki eğilimini sürdürmektedir. Gıdadışı yatırım ivmesini yavaşlatmış olmasına rağmen, büyüme eğiliminden kopmamıştır. Hazır Giyim perakendesi ekim ayında yatırım atağıyla metrekaresini yıllık bazda yüzde 13 artırmış, Kriz döneminde de farklı bölgelerdeki tüketicisine ulaşma kararlılığını sürdürmüştür.Ekim ayında açılan 1 yeni AVM mağaza sayılarında artışta etkili olmuştur. AVM Sayısı 226ya çıkarken, Toplam kiralanabilir alan 5.33 milyon metrekareye ulaşmıştır.Metrekare başına cirolarEkim 2009da metrekare başına ciro endeksi, Eylül ayına göre yüzde 13 düşmüştür. 2008 Eylül ayına kıyasla aylık bazda yüzde 3 artış görülmektedir. Gıda ve gıda-dışı metrekare başına cirolarAlt sektörlere baktığımızda; gıdada eylül ayına göre yüzde 9 düşüş yaşanmıştır. 2008 yılı aynı döneminde ise yüzde 15 düşüş gerçekleştiği görülmektedir. Gıda dışında ise aylık yüzde 20 düşüş olurken, Ekim 2008e göre yüzde 20lik düşüş olduğu gözlenmektedir. Hazır giyim sektörüne baktığımızda ise önceki aya göre metrekare başına cirolarda yüzde 24 düşüş olmuştur. Geçen yılda aynı döneminde yüzde 27lik düşüş yaşanmıştır.Cirolardaki düşüşe rağmen artan metrekareler metrekare başına cirolara da yansımıştır.Cirolardaki aylık düşüşler, metrekare gelişiminin altında kalmış, metrekare başına ciroların aylık bazda düşmesine sebep olmuştur. Öte yandan, sektör genelinde yıllık bazda yüzde 3 verimlilik artışı yakalanmıştır ki bu kayda değer bir gelişmedir.Sektör, yatırımlarının geri dönüşü konusunda güvenli ve etkin olmaya devam etmektedir. Organize perakendenin gün geçtikçe sağladığı bu etkinlik devlet açısından da daha fazla gelir anlamına gelmektedir.Sektör istihdamıSektör istihdamı aylık bazda yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 1 azalmıştır. Toplam çalışan sayısında Aralık 2008 sonundan bu yana değişmemiştir. Bilindiği gibi Türkiye genelindeki ağustos işsizlik oranı temmuz ayına göre artarak yüzde 13,4 olarak açıklanmıştır. Bu durumda organize perakende, ender rastlanan bir istihdam koruma başarısı yakalamıştır.Gıda ve gıda-dışı perakendede istihdamAlt sektörlerde de 2008deki istihdam artışının hız kestiğini görmekteyiz. Gıdada yıllık bazda yüzde 9 istihdam düşüşü yaşanmıştır. Gıdadışında yüzde 2 artış olurken, hazırgiyimde ise yüzde 5 istihdam gelişimi gözlenmektedir. Ekim 2009 itibariyle, Aralık 2008den beri olan 10 aylık dönemde hazır giyim yüzde 5 istihdam artışı sağlarken, gıda yüzde 6, toplam gıda dışı ise yüzde 1 düşüş yaşamıştır. Ekim ayında özellikle gıda dışı organize perakendede geçtiğimiz aylardan sonra yeniden bir istihdam hamlesi gözlenmektedir. Gıdadışı ve hazır giyim alt sektörleri yıllık ve aylık istihdam gelişimini sürdürmüştür. Sektör, işsizliğin yüzde 13,4e ulaştığı dönemde istihdam yaratma gücünü tüm olumsuzluklara rağmen yıllık toplam yüzde 1 gerilemeyle tamamlamıştır. Organize perakende sektörünün yarattığı bu değer, diğer sektörlerde görülmemektedir. Sektörün ekonomiye destek veren bu güçlü yanı, Ankaradaki karar vericiler tarafından dikkate alınıp daha da güçlenmesi için destek verilmelidir.Fiş sayılarıEylül ayına göre organize perakende fiş sayıları yüzde 3 azalırken, 2008 Ekim ayına kıyasla aylık artış yüzde 17 seviyesinde olmuştur. 2009un ilk 10 ayı 2008 yılının ilk 10 ayıyla kıyaslandığında yüzde 14 düzeyinde fiş sayısı artışı gerçekleşmiştir.Fiş sayılarında yıllık bazda yüzde 14 artış gözlenmektedir. Bu durum hem kayıtlılığın gelişimine dikkat çekmekte hem de tüketicinin bir süredir benimsediği üzere, sık alışverişe çıktığında her defasında az satın aldığına işaret etmektedir. Gıda ve gıda-dışı fiş sayısıGıdada fiş sayısı 2008 Ekim ayına göre yıllık yüzde 14 artarken, gıdadışında bu oran yüzde 16 olmuştur. Hazır giyimde ise yıllık bazda yüzde 30 artış, aylık bazda yüzde 31 düşüş olarak gerçekleşmiştir. Gıdada aylık fiş sayısı artarken, gıdadışı ve hazırgiyimde düşüş gerçekleşmiştir.Ekim ayında bayram ve okul alışverişinin bitmesi ile özellikle gıdadışı perakendede aylık ciro düşüşüne paralel şekilde fiş sayılarında da düşüş yaşanmıştır.1 yılda toplam fiş sayısında yüzde 14lük artış kayıtlılık oranındaki artışın sürdüğüne işaret etmektedir. Geçen yıl bu oran yüzde 16 olmuştur.Tüketici uzun bir zamandan bu yana sık ama az alışveriş temposuna alışmıştır. Kampanyalar ve özel günler, istenen sonucu yaratma becerisi göstermektedir. Hazır giyim sektörü Ekim ayında yıllık ciro ve fiş sayısı gelişimi açısından öncü konumundadır. Ancak, kayıtdışı artış oranını bilmeden bu veriler ile ilgili iyimser bir yorum yapmak zorlaşmaktadır.Endeksin ayrıntılarına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz