Organize perakendenin Ağustos tablosu

AMPD Perakende Endeksi sonuçlarına göre organize perakende sektörü ciroları Ağustos 2011de aylık yüzde 5 artış gösterdi. 2010 yılı Ağustos ayındaki yıllık ciro gelişimi ise yüzde 8 olmuştu

Organize perakendenin Ağustos tablosu
AMPD Endeksi Ağustos 2011 sonuçları yayınlandı. Endekse göre organize perakende sektörü ciroları Ağustos 2011de aylık yüzde 5 artış gösterdi. Yıllık bazda değişim de yüzde 6 oldu. 2010 yılı Ağustos ayındaki yıllık ciro gelişimi ise yüzde 8 olmuştu. 2011in ilk 8 ayındaki gerçekleşen ciro incelendiğinde, 2010 ilk 8 aya göre yüzde 10 artış gözleniyor.CNBC-e Tüketici Güven Ağustos ayı endeksi Temmuz ayı endeksine göre yüzde 9,37 düşerek Ekim 2008 döneminden sonra aylık bazda en sert düşüşü göstermiş bulunuyor. CNBC-e Tüketici Beklenti Endeksi yüzde 4,85 azalarak 88,57 değerini aldı. CNBC-e Tüketim Eğilimi Endeksi yüzde 19,49 düşerek Kasım 2008den bu yana en düşük değeri olan 87,37e inmiş bulunuyor. 2011 yılı Ağustos ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,24 artış gerçekleşti. Eylül 2010dan bu yana hep pozitif değer alan TEPE, uzun zaman sonra ilk kez Temmuz 2011de sıfırın altına düşerek 0,6 değerini almıştı. TEPE Ağustos 2011de daha da düşerek -4 değerini aldı. TEPE bir önceki aya göre 3,4 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,7 puan düştü.Sektör ciroları 2011 yılının ilk 8 ayında yüzde 10 büyüme ile önemli bir ivme yakaladı. Ancak tüketici güveni ve tüketici beklenti endeksleri büyümenin önümüzdeki dönemde hız kesebileceğine, işaret ediyor. Tüketim eğilimi endeksinin yüzde 20 düşüş ile 2009 krizi önceki seviyelere inmesi, perakende sektörü için uyarı sinyali niteliğinde.Gıda ve gıda dışı cirolarOrganize gıda perakendesi cirolarında Ağustos 2011de bir önceki aya göre yüzde 2 artış olurken, yıllık değişim oranı da yüzde 2 olarak gerçekleşti. Gıda perakendesi cirolarında ilk 8 aylık performans geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, değişim oranı yüzde 3 oldu. Gıda dışında ise aylık bazda yüzde 9 artış olurken yıllık bazda yüzde 13 ciro artışı sağlandı. Yılın ilk 8 ayı 2010 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında ise bu oran yüzde 21 oldu. Hazır giyim alt kırılımı incelendiğinde, cirolar aylık bazda yüzde 14 arttı. Yıllık bazda ise cironun yüzde 16 arttığı görülüyor. İlk 8 aylık büyüme oranı yüzde 28 olarak gerçekleşti.2011 yılının ilk 8 ayında ramazan ayına bağlı olarak tüm alt sektörlerde büyüme yaşandı. Yıllık bazda büyüme oranları bir önceki yılın altında seyretmesine karşın, yılın ilk 8 ayındaki büyüme, yılsonu büyüme oranlarının 2010un üzerinde olacağına işaret ediyor.Metrekare endeksiOrganize perakende sektörünün satış alanı metrekare gelişimine bakıldığında, Temmuz 2011e göre yüzde 2 artış olurken, yıllık bazda da yüzde 16 artış gerçekleştiği görülüyor. Mağaza sayıları aylık bazda yüzde 1 artarken, yılın ilk 8 ayında ise yüzde 9 yükseliş kaydetti. Yıllık bazda artış ise yüzde 17 oldu. Sektör yatırımlarını istikrarlı biçimde sürdürüyor. Yılın ilk 8 ayında faaliyete geçen 24 proje ile Türkiyedeki AVM sayısı 289a yükseldi.Gıda ve gıda dışı metrekareleriGıda metrekaresi gelişimine bakıldığında, Ağustos 2011de aylık değişim yüzde 2 olurken, yıllık yüzde 10 artış görülüyor. Mağaza sayıları ise yıllık bazda yüzde 22 artış gösterdi. Gıda dışı perakendede aylık yüzde 2, yıllık bazda yüzde 25 artış kaydedildi. Bu oran, 2010un aynı döneminde yüzde 15 olarak gerçekleşti. Mağaza sayılarında ise yıllık yüzde 12 artış oldu. Yılın ilk 8 ayında açılan AVMlere bağlı olarak, bu dönemde gıda dışında metrekareler yüzde 17, mağaza sayıları ise yüzde 7 artış kaydetti.Hazır giyim alt kırılımında ise metrekareler aylık bazda yüzde 3 artarken, yıllık bazda ise yüzde 36 artış gerçekleşti. Mağaza sayıları ise yıllık yüzde 15 arttı. Sektör yılın ilk 8 ayında yüzde 25 metrekare büyümesi ile tüm sektörün motoru oldu. Metrekare gelişimi 2010 yılının üstünde bir artış hızı ile gerçekleşiyor, mağaza sayıları oranının daha düşük olması, 2011 yılındaki yatırımlarda mağaza başı metrekarelerin yükseldiğine işaret ediyor.Metrekare başına cirolarMetrekare başına cirolar incelendiğinde, organize perakende sektörü Ağustos 2011de aylık değişim yüzde 4 iken, yıllık bazda ise değişim yüzde 5 oldu.Gıda ve gıda dışı metrekare başına cirolarAlt sektörler bazında incelendiğinde, gıda perakendeciliğinde aylık değişim olmazken, yıllık bazda yüzde 1 düşüş görülüyor. Gıda dışı perakendede ise metrekare başına cirolar aylık bazda yüzde 9 artarken yıllık bazda artış yüzde 16 oldu. Hazır giyim perakendesinde aylık bazda yüzde 11 ve yıllık bazda yüzde 26 artış gerçekleşti. Temmuz ayındaki düşüş trendi Ağustos ayında, hazır giyim başta olmak üzere gıda dışı perakendede tersine döndü, metrekare başına verimlilik aylık ve yıllık bazda yükseldi.Sektör istihdamıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1.3 puan gerileyerek yüzde 9.2 oldu. Böylece Mayıs 2008den beri en düşük değerini aldı. Organize perakende sektörü istihdamında Ağustos 2011de artış, aylık bazda yüzde 0,4 olurken, yıllık bazda yüzde 16 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında istihdam yüzde 11 arttı.Gıda ve gıda dışı perakendede istihdamGıda perakendeciliğinde istihdam aylık bazda yüzde 4 ve yıllık bazda yüzde 12 arttı. Gıda dışı perakendesi ise aylık yüzde 1 oranında istihdam düşüşü yaşarken, yıllık bazda artış yüzde 16 oldu. Hazır giyim perakendesi istihdamı ise aylık yüzde 0,3lük düşüşe karşın, yıllık bazda yüzde 24 artış gösterdi. Yıllık yüzde 16 istihdam gelişimi ile organize perakende, Türkiye genelindeki işsizlik oranının yüzde 9,2ye gerilemesinde önemli bir rol oynadı. Hazır giyim perakendesinde yaşanan mevsimsel dalgalanma, genel seyri etkilemeyecek düzeyde kaldı.Fiş sayılarıOrganize perakende sektörü fiş sayılarında, aylık bazda değişmezken, 12 aylık bazda yüzde 9 artış gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış yaşandı. Gıda ve gıda dışı fiş sayısıGıda perakendesindeki 12 aylık fiş sayısı artışı yüzde 7 oranında olurken, aylık değişim yüzde 2 düşüş olarak gerçekleşti. Gıda dışında cirolara bağlı olarak Ağustos 2011de aylık yüzde 8 artış, yıllık bazda yüzde 18 artış olarak gerçekleşti. Hazır giyim perakendeciliğinde fiş sayısında aylık yüzde 11 artış yaşandı. Yıllık bazda ise fiş sayısı artışı yüzde 30 oranında oldu.Organize perakendede, ramazan ayına bağlı olarak gıda perakendesi fiş başına ciroları yükseldi, fiş sayıları geriledi. Diğer alt sektörlerde ise fiş sayısı artışının aylık ve yıllık bazda sürmesi, tüketici harcamalarının kayıtlılığı açısından olumlu bir tablo çiziyor.