Organize perakende ciroları Nisan’da düştü

Organize perakende sektörü ciroları Nisan ayında aylık bazda yüzde 4 geriledi. 2012 Nisan ayına göre yüzde 16 artış sağlandı. Nisan ayı itibarıyla cirolardaki 12 aylık büyüme de yüzde 11 oldu. 2012 yılında Nisan ayı yıllık ciro gelişimi ise yüzde 8 seviyesindeydi

Organize perakende ciroları Nisan’da düştü

CNBC-e Tüketici Güven Endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 değer kazanarak 101,26 seviyesine geldi. Endeks yıllık bazda ise yüzde 6,3 yukarıda seyrediyor. Nisan ayı ön endeksinde gözlenen hafif düşüşün ayın ikinci yarısında yerini yükselişe bıraktığı görülüyor.

CNBC-e Tüketici Beklenti Endeksi Nisan ayında aylık bazda yüzde 0,5 artış gösterdi ve 90,18 değerini aldı. CNBC-e Tüketim Eğilimi Endeksi Nisan ayında Ocak ayından bu yana olan yükselişini devam ettirerek yüzde 4,6 artışla 116,08 değerini aldı.

TEPE, Nisan 2013’te 3,6 değerini aldı. TEPE, bir önceki aya göre 4,3 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 9,8 puan yükseldi. Son 2 yılda mart ayından Nisan ayına geçerken TEPE değeri düşerken bu yıl yükseldi. TEPE değeri son 16 ayın en yüksek değerini aldı. Perakendecilerin gelecek 3 aydaki satış beklentileri son 26 ayın en yüksek değerine ulaştı.

Cirolarda aylık yaşanan düşüşe rağmen 4 aylık ve yıllık değişimler geçen yıla oranla daha yüksek bir artışı gösteriyor. Tüketici Güven Endeksi de hem aylık hem yıllık bazda artışını sürdürürken, veriler iç talebin büyümeye katkı sağladığı görüşünü desteklemeye devam ediyor.

Gıda ve gıda dışı cirolar
Organize gıda perakendesi cirolarında Nisan’da geçen aya göre yüzde 4 düşüş, yıllık olarak ise yüzde 4 artış oldu. Gıda dışında ise aylık yüzde 4 düşüş, yıllık yüzde 20 artış yaşandı. Hazır giyim alt kırılımında, cirolar aylık yüzde 3 artış gösterdi. Yıllık bazda da cironun yüzde 14 arttığı görüldü. Organize perakende alt kategorilerinde, hazır giyim hariç olmak üzere aylık düşüşler görüldü. Yıllık bazda bakıldığında geçen yıla göre daha hızlı bir ciro artışının yaşandığı görüldü. Gıda dışındaki yıllık artış, hazır giyimin önünde seyretmeye devam ediyor.

Metrekare endeksi
Organize perakende sektörünün satış alanı metrekarelerinde, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1, yıllık bazda yüzde 6 artış gerçekleşti. 2012’nin aynı döneminde yıllık artış oranı yüzde 14 olmuştu. Mağaza sayıları da, aylık yüzde 1, yıllık bazda yüzde 4 arttı. Türkiye’de 2013 Mart ayı itibarıyla faal AVM sayısı 340, AVM’lerdeki kiralanabilir metrekare 8,79 milyon oldu.

Gıda ve gıda dışı metrekareleri
Gıda metrekaresi gelişimine bakıldığında, Nisan itibarıyla yıllık bazda yüzde 3 oranında artış görülüyor. Mağaza sayıları da yıllık bazda yüzde 2 artış gösterdi. Gıda dışı perakendede de, metrekarelerde yıllık bazda yüzde 10 artış oldu. Mağaza sayılarında ise yıllık yüzde 7 artış oldu. Hazır giyim alt kırılımında ise metrekareler yıllık bazda yüzde 11 arttı. Mağaza sayıları da yıllık yüzde 8 arttı. Nisan ayında metrekarelerde aylık bazda önemli bir değişim görülmezken, sektör özellikle hazır giyim ağırlıklı olarak yıllık bazda yaygınlaşmasını sürdürüyor. Mağaza yatırımları ağırlıklı hazır giyim olmak üzere devam ediyor.

Metrekare başına cirolar
Organize perakende sektörü metrekare başına ciro performansı, Nisan’da aylık yüzde 6 gerilerken, geçen yıl aynı aya göre de yüzde 4 iyileşti.

Gıda ve gıda dışı metrekare başına cirolar
Nisan ayında alt sektörler bazında incelendiğinde, gıda perakendeciliğinde aylık yüzde 5 gerileme görüldü. Gıda dışı perakendede ise metrekare başına cirolar aylık bazda yüzde 6 geriledi, geçen yıl aynı döneme göre ise yüzde 11 arttı. Hazır giyim perakendesinde aylık yüzde 1, yıllık olarak yüzde 5 iyileşme yaşandı. Aylık bazda cirolarda yaşanan düşüş, mağazalarda metrekare verimliliğinde aylık olarak bir miktar gerilemeye neden oldu. Yıllık bakıldığında, özellikle gıda dışı kırılımında verimliliğin önemli derecede arttığı görülüyor.

Sektör istihdamı
Organize perakende sektörü istihdamında Nisan ayında aylık yüzde 1, yıllık bazda yüzde 12 artış sağlandı.

Gıda ve gıda dışı perakendede istihdam
Gıda perakendeciliği istihdamında yıllık olarak yüzde 1 artış oldu. Gıda dışı perakendeciliği istihdamında ise yıllık artış oranı yüzde 14 olarak gerçekleşti. Hazır giyim perakendesi istihdamı da yıllık bazda yüzde 19 artış gösterdi. Organize perakende sektörü, yatırımlarıyla istihdam yaratmaya devam ediyor. Hazır giyimdeki yıllık istihdam artışı, önceki yılın da üzerine çıkmış görünüyor.

Fiş sayıları
Organize perakende sektörü fiş sayılarında aylık yüzde 4 düşüş, yıllık bazda ise yüzde 6 artış kaydedildi.

Gıda ve gıda dışı fiş sayısı
Gıda perakendesinde fiş sayısında yıllık yüzde 6 artış oldu. Gıda dışında da yıllık olarak yüzde 10 artış görüldü. Hazır giyim perakendeciliğinde fiş sayısı aylık yüzde 3, yıllık da yüzde 10 arttı. Organize perakendede alışveriş miktarının yıllık bazda artmaya devam ettiği görülüyor. Yıllık değişimlerde cironun daha hızlı büyümesi, sepet büyüklüğünün bir miktar arttığını gösteriyor.