Organize perakende ciroları Mayıs’ta arttı

Organize perakende sektörü ciroları Mayıs ayında aylık bazda yüzde 10 artış gösterdi. 2012 Mayıs ayına göre yüzde 20 artış sağlandı. İlk 5 aydaki büyüme yüzde 15 olurken, Mayıs ayı itibarıyla cirolardaki 12 aylık büyüme de yüzde 12 oldu. 2012 yılında Mayıs ayı yıllık ciro gelişimi ise yüzde 8 seviyesindeydi

Organize perakende ciroları Mayıs’ta arttı

CNBC-e Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 103,27 değerine ulaştı. Endeks yıllık bazda ise yüzde 12,1 artış göstermiş oldu. Endeksin detaylarına bakıldığında tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin algısında iyileşme görülüyor.

CNBC-e Tüketici Beklenti Endeksi Mayıs ayında yüzde 2,3 artarak 92,29 değerini aldı. CNBC-e Tüketim Eğilimi Endeksi Mayıs ayında yüzde 1,9 azalarak 113,92 değerini aldı. Tüketim eğiliminde geçtiğimiz yılın Ekim ayından sonra güçlü bir yükseliş görülmüştü. Bu artışın son dönemde bir miktar yavaşladığı ve Mayıs ayının ikinci yarısında bir miktar gerilediği görülüyor.

TEPE, Mayıs ayında düşerek sıfırın altında 2,2 değerini aldı. TEPE bir önceki aya göre 4,9 puan düştü, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,5 puan yükseldi. Son 2 yılda nisan ayından mayıs ayına geçerken yükselen TEPE, 2013 yılında ise düştü. Perakendecilerin gelecek 3 aydaki satış ve istihdam beklentileri geçen aya göre düştü, geçen yıla göre yükseldi. İşlerdeki toparlanma algısı geçen aya ve geçen yıla göre arttı. 

Cirolarda aylık ve yıllık karşılaştırmalarda önemli artışlar olduğu görülüyor. Güven Endeksi’ne de paralel olarak tüketiciler ekonomideki gidişatın bir önceki aya göre daha iyi olduğunu söylerken, gelecek 12 aylık dönemde Türkiye ekonomisinin gidişatına ilişkin beklentilerde de iyileşme gözleniyor. Bunun cirolara da yansıdığı gözlemleniyor.

Gıda ve gıda dışı cirolar
Organize gıda perakendesi cirolarında Mayıs 2013’te geçen aya göre yüzde 6, yıllık olarak ise yüzde 4 artış oldu.  Gıda dışında ise aylık yüzde 14, yıllık yüzde 22 artış yaşandı. Hazır giyim alt kırılımında, cirolar aylık yüzde 16 artış gösterdi. Yıllık bazda da cironun yüzde 16 arttığı görüldü. Organize perakende tüm alt kategorilerinde, aylık ve dönemsel bazda artış görüldü. Özellikle hazır giyim kategorisinde hem geçen seneye hem de önceki dönemlere göre önemli artış kaydedildi.

Metrekare endeksi
Organize perakende sektörünün satış alanı metrekarelerinde, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1, yıllık bazda yüzde 6 artış gerçekleşti. 2012’nin aynı döneminde yıllık artış oranı yüzde 13 olmuştu. Mağaza sayıları da, aylık yüzde 1, yıllık bazda yüzde 4 arttı. Türkiye’de Mart ayı itibarıyla faal AVM sayısı 340, AVM’lerdeki kiralanabilir metrekare 8,79 milyon oldu.

Gıda ve gıda dışı metrekareleri
Gıda metrekaresi gelişimine bakıldığında, Mayıs itibarıyla yıllık bazda yüzde 3 oranında artış görülüyor. Mağaza sayıları da yıllık bazda yüzde 3 artış gösterdi. Gıda dışı perakendede, metrekarelerde yıllık bazda yüzde 11 artış oldu. Mağaza sayılarında ise yıllık yüzde 6 artış yaşandı. Hazır giyim alt kırılımında ise metrekareler yıllık bazda yüzde 12, mağaza sayıları da yıllık yüzde 6 arttı. 
 
Mayıs ayında sektörün mağaza yatırımlarının devam ettiği görülüyor. Gıda dışında mağaza metrekarelerinin büyüdüğü gözlemleniyor. Geçen yılın büyüme oranlarının bir miktar gerisinde kalınsa da metrekare artışları sürüyor.

Metrekare başına cirolar
Organize perakende sektörü metrekare başına ciro performansı, Mayıs’ta aylık yüzde 8, geçen yıl aynı aya göre de yüzde 7 iyileşti.

Gıda ve gıda dışı metrekare başına cirolar
Mayıs ayında alt sektörler bazında incelendiğinde, gıda perakendeciliğinde aylık yüzde 4 artış görüldü. Gıda dışı perakendede ise metrekare başına cirolar aylık bazda yüzde 11, geçen yıl aynı döneme göre ise yüzde 14 arttı. Hazır giyim perakendesinde aylık yüzde 14, yıllık olarak yüzde 18 iyileşme yaşandı.

Organize perakende cirolarındaki hızlı yükseliş beraberinde verimlilik artışını da getirdi. Özellikle gıda dışı perakendede ve hazır giyim kategorisinde aylık ve yıllık bazda önemli verimlilik artışları yaşandı.

Sektör istihdamı
Organize perakende sektörü istihdamında Mayıs ayında aylık yüzde 1, yıllık bazda yüzde 12 artış sağlandı.

Gıda ve gıda dışı perakendede istihdam
Gıda perakendeciliği istihdamında yıllık olarak yüzde 2 artış oldu. Gıda dışı perakendeciliği istihdamında ise yıllık artış oranı yüzde 14 olarak gerçekleşti. Hazır giyim perakendesi istihdamı da yıllık bazda yüzde 19 artış gösterdi.

Organize perakende sektörü, yatırımlarıyla istihdam yaratmaya devam ediyor. Gıda dışı ve özellikle hazır giyimdeki yıllık istihdam artışı, önceki yılın da üzerine çıkmış görünüyor.

Fiş sayıları
Organize perakende sektörü fiş sayılarında aylık yüzde 8, yıllık bazda ise yüzde 6 artış kaydedildi.
 
Gıda ve gıda dışı fiş sayısı
Gıda perakendesinde fiş sayısında yıllık yüzde 5 artış oldu. Gıda dışında da yıllık olarak yüzde 11 artış görüldü. Hazır giyim perakendeciliğinde fiş sayısı aylık yüzde 16, yıllık da yüzde 12 arttı. Organize perakendede alışveriş miktarının Mayıs ayında aylık ve yıllık bazda önemli oranda arttığı görülüyor. Yaz dönemine girilmesiyle alışverişin canlandığı izleniyor.