Tekel Sigara'nın Satışı Onaylandı

25 Nisan 2008 Cuma

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Tekel'in sigara bölümünün British American Tobacco (BAT) şirketine satışını onayladı

BAT, Tekel Sigara'nın özelleştirme ihalesini 1 milyar 720 milyon dolarlık teklifle kazanmıştı. Satışın onaylanmasıyla birlikte şirket parayı ödediğinde Adana, Ballıca, Bitlis, Malatya ve Tokat sigara fabrikalarıyla bu tesislerin kullanımında bulunan taşınmazların yeni sahibi olacak. Tekel'in sahip olduğu sigara reçeteleri ve bunun gibi ticari sır niteliğindeki bilgiler ve bunlarla ilgili hak ve yükümlülükler de satış yapılan şirkete devredilecek. İhaleyi kazanan BAT'ın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaması halinde geçici teminatı yanacak. Tekel Sigara, 1 milyar 700 milyon dolarlık teklifle ihalede ikinci gelen Strand Investment S.ar.l'ye satılacak.


Notice: Undefined variable: resim_id in C:\_wwwroot\application\modules\default\views\scripts\haberler\index.phtml on line 193