C&A, ilk Global Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

25 Mayıs 2016 Çarşamba

Doğal kaynakları koruyan, insanlar için güvenli olan malzemeler ve üretim süreçleriyle kaliteli ürünler üretmeyi hedefleyen, Avrupa’nın önde gelen hazır giyim markalarından C&A, global çapta ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Rapor, C&A’nın 2015 yılından 2020 hedeflerine doğru ilerleyişinin ayrıntılarını sunuyor. 2020 hedefleri, C&A açısından iddialı yeni bir global sürdürülebilirlik taahhüdüne ve stratejik çerçeveye işaret ediyor

ca-ilk-global-surdurulebilirlik-raporunu-yayimladi

C&A’nın Global Sürdürülebilirlik Raporu iddialı kurumsal girişimin ilerleyişinin ayrıntılarını sunuyor. C&A’nın Global Sürdürülebilirlik Kıdemli Başkanı Jeffrey Hogue, ilk sürdürülebilirlik raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede: “2015 yılında, yeni sürdürülebilirlik stratejimizi desteklemek için güçlü bir yönetim ve hesap verebilirlik üzerine odaklandık. İş yönetim sistemimizde sürdürülebilirliğin inşası, moda oluşturma tutkumuzu desteklemede kilit öneme sahip bulunuyor.” dedi. C&A’nın ilk sürdürülebilirlik raporu, hedeflerin ve temel performans göstergelerinin kurumsal sorumlulukta, sürdürülebilir ürünler, tedarik ve yaşam üzerine odaklandığı; diğer taraftan şeffaflığın, döngüsel ekonominin ve cinsiyetin stratejik hedefler olarak belirlendiği kapsamlı yeni bir çerçeve sunuyor.


Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:
• C&A, Tekstil Borsası tarafından bir kez daha dünyanın en büyük organik pamuk kullanıcısı ilan edildi ve daha sürdürülebilir pamuk kullanım hacmini yüzde 40 artırdı.
• Sevk edilen ürün hacminin yüzde 90'ını yüksek sınıflandırmaya sahip tedarikçilerden elde etti.
• Asya ve Avrupa'daki 1’inci ve 2’inci düzey fabrikaların katılımıyla yeni bir davranış kuralları ve denetim süreci uyguladı.
• 2016 yılında onaylanan yüzde 100 Sorumlu Kuş Tüyü Standardını (RDS) kullanmayı taahhüt etti.
• C&A'nın global karbon ve su ayak izinin tam ölçümü gerçekleştirildi, yeni bir Sürdürülebilir Kimyasal Yönetimi ekibi ve stratejisi oluşturuldu ve 52 önemli kumaş fabrikasında bağımsız kimyasal yönetim denetimleri gerçekleştirildi.
• Paydaşları, tekstil ve giyim sektöründeki maaş sorunu üzerinde durmak noktasında birleştiren global bir inisiyatif olan Eylem İşbirliği ve Dönüşümü’nü (ACT) tesis etmede kilit bir rol oynadı.
• Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi UN Global Compact'i imzalayan taraflardan biri oldu; şeffaf raporlama yoluyla insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadeleyle ilgili evrensel prensiplere liderlik yaptı.
• İlk sürdürülebilirlik çalışan bağlılığı kampanyası olarak bilinen İlham Veren Kadınlar (Inspiring Women) kampanyası sayesinde 23 binden fazla çalışanıyla bağ kurdu.


C&A’nın Global Sürdürülebilirlik Raporu'na c-a.com/sustainabilityreport2015 adresinden ulaşılabilir.