Avrupa Birliği, Kabul Edilmeyen Anayasa`nın Alternatifini İmzaladı

16 Aralık 2007 Pazar

AB devlet ve hükümet başkanları, Hollanda ve Fransa referandumlarında reddedildikten sonra rafa kalkan Avrupa Anayasası`nın yerini alacak `Lizbon Anlaşması`nı imzaladı

Avrupa Birliği`ndeki karar alma mekanizmalarını hızlandırmayı hedefleyen anlaşmanın, 2008`de üye ülkelerce onaylanmasından sonra 1 Ocak 2009`da yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Bu tarihe kadar anlaşmanın tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylanması gerekirken, İrlanda referandum düzenleyeceğini bildirmişti. Anlaşma, reddedilen Avrupa Anayasası`nın `hafifletilmiş bir versiyonu` olarak görülüyor. Ancak eski belgeden farklı olarak, süper devleti çağrıştırabilecek bayrak ve marş gibi ortak sembolik unsurlara yer vermiyor.