Tütün ve Alkolde Yeni Düzenleme

04 Haziran 2008 Çarşamba

DTM, tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatında Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğini düzenledi

Dökme bira ve taze üzüm şarabı ile tarım ürünlerinde kullanılan alkollü içkiler, ithalatı yapılamayacak ürünler listesinde yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, Serbest Dolaşıma Giriş, Dahilde İşleme, Hariçte İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme ve Geçici İthalat Rejimi'ne tabi tutulan maddelerin Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Kurumu'nca yayımlanan Yönetmelikler ile Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olması gerekecek.


Notice: Undefined variable: resim_id in C:\_wwwroot\application\modules\default\views\scripts\haberler\index.phtml on line 193